GB en KSS ontwikkelen cursussen voor bedrijfsnoodorganisaties

Primaire doelgroep: medewerkers van de ledenbedrijven van de GB. De cursussen betreffen veiligheidstrainingen op alle niveaus van de bedrijfsnoodorganisaties van de bedrijven. Van level 1 (First Responder HIC, Manschap Industrie IFV en Veilig Gebruik Bluswaternetten, en level 2 (First Responder Leader HIC), via level 3 (Bedrijfsdeskundige) tot level 4 (Crisismanagement). De kern van alle cursussen is de belangenpositie van het eigen bedrijf bij calamiteiten in combinatie met de snelle en robuuste slagkracht van de GB. In september worden de cursussen inhoudelijk gepresenteerd tijdens een veiligheidsmiddag voor de ledenbedrijven. Voor informatie en inschrijvingen: t.vanboven@gez-brandweer.nl en m.ruytenberg@gez-brandweer.nl.