Industriebrandweer waakt over Moerdijk: begrensd werkgebied

De brandveiligheid in het haven- en industriegebied van Moerdijk heeft een flinke upgrade gekregen met de opening van een nieuwe brandweerpost op 20 september. Een team gespecialiseerde industriële brandbestrijders staat sindsdien paraat om bij incidenten binnen luttele minuten ter plekke te zijn.

Vuurzee in Moerdijk

Een brand bij een chemische fabriek is wel even wat anders dan een woningbrand. Hoe pakt de brandweer dit aan? Quest reconstrueert de brand bij Shell Moerdijk.

Midden- en West-Brabant wil ‘veiligheidscommunities’

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wil de kracht van de samenleving beter benutten in de veiligheidszorg. Slimme partnerschappen met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen moeten leiden tot ‘veiligheidscommunities’ die de veerkracht van de samenleving vergroten.

Moerdijk: rapport en realiteit

De overheden in de omgeving van Moerdijk waren onvoldoende voorbereid op de risico’s binnen het verzorgingsgebied. Door het gebruik van te veel bluswater heeft het milieu onnodig veel schade geleden. Ter plaatse was te weinig leiding en coördinatie en hoewel veel schadelijke stoffen vrijkwamen is geen ontsmettingsprocedure opgestart.

Smartphone-alert informeert bij calamiteit

Het Calamiteiten BHV Informatiesysteem (CBIS) is sinds de introductie in 2014 vijftien kees gebruikt om bedrijfshulpverleners, werknemers en omwonenden in de regio Moerdijk via de smartphone te informeren over calamiteiten op het industrieterrein. “Ik zie het systeem als hét alternatief voor de verdwijnende WAS-palen”, aldus de burgemeester van Moerdijk.