Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Basiscursus Bedrijfsdeskundige / Calamiteitencoördinator (level 3)

Vijfdaagse opleiding

Het komt ongetwijfeld voor dat uw medewerkers bij incidenten, calamiteiten of andere crisissituaties moeten optreden. Is in dat geval uw vakspecialist ook uw crisismanager? Loodst uw technician uw bedrijf door een crisis? Beperkt uw hoofdmonteur de imagoschade bij een calamiteit?

Waarschijnlijk niet. Maar met een goede opleiding kunnen uw medewerkers in noodsituaties een sleutelrol vervullen en daarmee voorkomen dat een ‘calamiteit’ een ‘ramp’ wordt.

Uniek voor Nederland

De vijfdaagse opleiding Bedrijfsdeskundige is uniek voor Nederland en werd mede ontwikkeld voor de ledenbedrijven van de Gezamenlijke Brandweer in Rotterdam. De opleiding wordt gezamenlijk verzorgd door Kappetijn, Falck Risk en de Gezamenlijke Brandweer en besteedt uitgebreid aandacht aan de volgende aspecten:

  • Zijn uw medewerkers in staat uw organisatie intern en extern door de problemen heen te loodsen?
  • Kunnen ze in een crisissituatie samenwerken met de overheid?
  • Hebben ze oog voor de bedrijfscontinuïteit?
  • Weten ze imagoschade te voorkomen?
  • Kunnen ze de financiële en juridische gevolgen beperken?

Hierbij gaat het niet alleen om ‘gangbare’ risico’s als branden, explosies of ongevallen, maar bijvoorbeeld ook om natuurgeweld, uitval van nutsvoorzieningen, dreiging door actievoerders, bedrijfschantage of overmatige media-aandacht.

Sleutelrol vervullen

Deelnemers leren hoe ze hulpverleningsdiensten kunnen bijstaan en tegelijkertijd zo goed mogelijk de bedrijfsbelangen kunnen behartigen. Na het voltooien van de opleiding werken ze op hetzelfde niveau als de officieren van de openbare hulpdiensten van de brandweer, de politie en de ambulancediensten. Zo kan de Bedrijfsdeskundige in noodsituaties een sleutelrol vervullen en daarmee voorkomen dat een ‘calamiteit’ een ‘ramp’ wordt.

Referenties

Wilt u meer informatie over de opleiding Bedrijfsdeskundige, of zich voor de opleiding opgeven?

Inhoud cursus brochure:

  1. Doelgroep
  2. Programma
  3. Instroomniveau
  4. Opleiders
  5. Toetsing en certificering

(Inter)nationale succesverhalen over veiligheidssamenwerking

Meer veiligheid tegen minder meerkosten: een interessant perspectief voor de gebiedsbeheerder, overheden en bedrijven binnen en buiten de juridische kaders van BRZO en ISPS. Maar wat komt er allemaal kijken bij de vorming van een Mutual Aid of PPS?