Veiligheid verhogende maatregelen binnen een risicocontour

Sinds 2004 is het mogelijk externe veiligheid risico´s te beheersen door middel van een veiligheidscontour. Met deze contour wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen de risico’s van industriële activiteiten en de bebouwde omgeving. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de beheersbaarheid van de veiligheidssituatie binnen de veiligheidscontour.

Veiligheidscontouren in het Rotterdamse Havengebied

In het Rotterdamse havengebied zijn in 2014 een drietal veiligheidscontouren vastgesteld. Nu is de fase van implementatie van deze contouren aangebroken. Voor dit implementatieproces zijn verschillende obstakels ervaren en/of verwacht.

Veiligheidscontouren in het Rotterdamse Havengebied vragen sterke bedrijven

Het Rotterdamse havengebied is een van de eerste gebieden in Nederland waar op grote schaal het instrument ‘veiligheidscontour’ wordt toegepast. De nadruk wordt doorgaans gelegd op de gebiedsverdeling die tot stand komt tussen de industrie en de overige functies in het omliggende gebied. De komst van de veiligheidscontour heeft echter ook grote gevolgen voor het gebied binnen de contour.