Risk-based dimensioning of industrial fire services in the Netherlands

Industrial firefighting is a highly specialised area of incident response and differs in many ways from ‘regular’ firefighting. The involvement of hazardous materials and industrial
processes demands more specialised skills and knowledge from the firefighters and sets higher demands on the equipment, protective clothing and the available water- and foam capacities.

Chemisch Adviseurs in transitie van DCMR naar VRR

De Adviseurs Gevaarlijke Stoffen-taak in Rotterdam-Rijnmond zit sinds kort in een nieuw jasje. Na veertig jaar uitvoering door DCMR Milieudienst-Rijnmond, zijn de chemisch adviseurs sinds begin dit jaar brandweerfunctionarissen en verhuisden ze organiek naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De nauwe samenwerking met de DCMR blijft gehandhaafd.

Sitech geeft met VGS-Alert invulling aan ICE voor Nederland

De chemische industrie heeft een samenwerkingsprogramma om publieke hulpverleners te ondersteunen bij ongevallen met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit programma is sinds 1 maart 2018 beter herkenbaar als privaat systeem. Het ICE-systeem heet nu VGS-Alert en de meldkamer is ondergebracht bij VNCI-lid Sitech Services op Chemelot.

Fatale explosie bij BASF: Murphy’s law

Op 17 oktober 2016 voltrok zich bij chemiefabriek BASF in het Duitse Ludwigshaven tijdens onderhoudswerkzaamheden een hevige explosie in een pijpleiding, gevolgd door een korte maar hevige brand. Vier leden van de bedrijfsbrandweer en een bemanningslid van een afgemeerd schip komen om.

IBP en AMAS onderdeel van IBGS brandweer Nederland?

Binnen het landelijke programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland krijgen verschillende specialistische brandweertaken de komende jaren een landelijke opzet. Het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) is vorige jaar geïmplementeerd. In 2019 krijgt ook de kerntaak Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS) er een landelijke specialistische component bij.

Caldic, brand in Methanol tank van 29 meter diameter

Paradoxaler kan het niet. Een zware explosie blaast het dak van een opslagtank met een inhoud van miljoenen liters bij een chemiebedrijf in Rotterdam-Europoort. Een grote tankbrand volgt. Maar buiten het bedrijventerrein wordt de brand nauwelijks opgemerkt en de aandacht in de media is marginaal.