Scheepsbrandbestrijding, plicht of kans voor bedrijven?

Voor bedrijven is het essentieel dat zij zich voorbereiden op incidenten die de externe veiligheid bedreigen en de continuïteit van hun bedrijfsvoering kunnen verstoren. (Chemie) bedrijven in de Brzo-, ARIE en VGI-risicocategorieën, kunnen door de veiligheidsregio’s worden verplicht een bedrijfsbrandweerorganisatie te organiseren om maatgevende risico’s af te dekken.

Brandwerendheid: oude wijn in nieuwe zakken?

Leiden ontwikkelingen bij de veiligheidsregio’s tot een comeback van het belang van oude concepten als brandwerendheid? Of met andere woorden: wordt zoiets stoffigs als ‘WBDBO 60’ in de komende jaren weer hip en sexy?

Krachtenbundeling maakt uitvoering drank- en horecawet makkelijker

Voor een praktisch uitvoeringsplan van de Drank- en Horecawet moeten gemeenten partnerschappen sluiten met alle relevante partijen, denken Imke Hermans en Hans van Waes. Zoals de horecasector, het onderwijs, sportclubs en natuurlijk de jongeren zelf en hun ouders. Het Zweedse model, zoals dat in Stockholm werd uitgevoerd, kan daarbij inspiratie bieden.

Samenleving is niet goed voorbereid op grote ramp

Nederland heeft in de afgelopen jaren diverse grote calamiteiten meegemaakt. Rampen hebben gemeen dat ze tot grote maatschappelijke ontwrichting leiden en burgers een gevoel van onveiligheid geven, aldus mr. Kees Kappetijn.