Project omgevingsveiligheid spooremplacementen in eindfase

Het project ‘Landelijke afspraken omgevingsveiligheid spooremplacementen’ komt in de eindfase. Sinds 2014 hebben de spoorwegbranche en het veiligheidsdomein hard gewerkt aan het ontwikkelen van een eenduidig model om de risico’s van spooremplacementen te classificeren en bijbehorende maatregelenpakketten op te stellen voor het waarborgen van de veiligheid van de omgeving.

‘Oorzaken incidenten Kijfhoek komen hard aan’

Op goederenemplacement Kijfhoek in Zwijndrecht hebben zich recent verschillende incidenten voorgedaan. De incidenten en de blootgelegde onderliggende oorzaken zijn bij spoorbeheerder ProRail hard aangekomen.

Schuld en boete in Kijfhoek

Een botsing en een brand op rangeerterrein Kijfhoek. Er komen geen schadelijke stoffen vrij, niemand raakt gewond. Wie heeft schuld?

Weten wat er staat en rijdt

Vanaf eind 2013 is de spoorsector in staat om alle informatie over positie en inhoud van wagens met gevaarlijke stoffen op het spoor vrijwel real-time te leveren aan hulpdiensten. dit was al het geval voor treinen die klaarstonden voor vertrek, maar nu met het programma Informatie Gevaarlijke Stoffen ook tijdens het rangeren op emplacementen.

Bedrijfsbrandweer Kijfhoek een feit

De kazerne is gebouwd en de brandweerlieden zijn opgeleid. Vanaf 9 november beschikt ProRail op rangeerterrein Kijfhoek over een bedrijfsbrandweer. Gemeente Zwijndrecht, waar Kijfhoek onder valt, nam in september 2010 een aanwijsbesluit voor een bedrijfsbrandweer per 1 januari 2012.