Share in our expertise.

Risico’s worden beter beheersbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Onze tools maken veiligheid bestuurbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Processen gezamelijk aansturen en monitoren

Expertises Academy Kennisbank

Expertises

De expertise van de KSS-adviseur

Adviseurs van KSS helpen opdrachtgevers met ontwikkelingen en vraagstukken op de volgende manieren:

Awareness
Houden van awareness-sessies op thema’s als risico- en continuiteitsmanagement, maar ook incident- en crisismanagement.

Opleiding & training
Verzorgen van opleidingen, geven van trainingen, doen van oefeningen, met name gericht op levels 3 en 4 van de crisisorganisatie (Bedrijfsdeskundige en Crisisteam).

Planvorming
Maken van operationele en/of multidisciplinaire plannen ter voorbereiding op incident- en crisismanagement.

Toetsing & audit
Toetsen kwaliteit bestaande bedrijfsnoodorganisaties/bedrijfsbrandweren + opstart verbetertrajecten.

Aanwijzen bedrijfsbrandweer
Doen van aanwijsprocedures ex artikel 31 Wet veiligheidsregio’s, inrichten van industriële BHV/First Responder organisaties op basis van Arbowet.

Externe veiligheid
Ontwikkelen en implementeren van beleidskaders ten aanzien van ruimtelijke inrichting en externe veiligheid.

Incident evaluatie
Doen van onderzoek naar risico- en veiligheidsvraagstukken en uitvoeren van incident-evaluaties op bestuurlijk en/of operationeel niveau.

Interim & detachering
Leveren van interim-adviseurs voor specialistische functies in de BNO-organisaties van BRZO-bedrijven (commandant bedrijfsbrandweer, QHSE-manager, hoofd BHV etc.).

Belangrijke specialisatie van KSS is het ondersteunen van stakeholders in industrie- en havengebieden bij de totstandkoming, inrichting en opstart van samenwerkingsverbanden in PPP/PPS-verband: Publiek-Private Samenwerking (Public Private Partnership).