Share in our expertise.

Onafhankelijke keuzes, internationaal perspectief

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Plannen naadloos op elkaar afstemmen

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Risico’s worden beter beheersbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Onze tools maken veiligheid bestuurbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Processen gezamelijk aansturen en monitoren

Expertises Academy Kennisbank

Industriële bedrijfsnoodorganisaties & crisismanagement

Een aantal industriële bedrijven worden aangemerkt als hoog-risicobedrijven door de autoriteiten op basis van wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld het BRZO 2015). De driver om deze bedrijven als hoog-risicobedrijf aan te merken is gebaseerd op de activiteiten van een bedrijf. In de meeste gevallen zijn de bedrijfsprocessen risicovol en is er sprake van opslag, bewerking en/of verlading van aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen.
Deze hoog-risicobedrijven dienen te beschikken over een veiligheidsbeheersysteem (VBS) op basis van de eisen uit het BRZO 2015. Dit betekent onder andere dat een bedrijf haar geloofwaardige en maatgevende scenario’s dient te inventariseren en uitwerken. Op basis van de maatgevende scenario’s moet een bedrijf haar industriële bedrijfsnoodorganisatie (BNO) dimensioneren. De wijze waarop een bedrijf haar BNO heeft georganiseerd is vastgelegd in het Bedrijfsnoodplan (BNP). Een industriële bedrijfsnoodorganisatie (BNO) kent een bepaalde bestrijdings- en beheerscapaciteit. Afgezien van een aantal standaardelementen verschillen per specifieke situatie de kwantiteit, de bevoegdheden en de vaardigheden van de functionarissen en het bijbehorende materieel.

Onderdeel van de industriële bedrijfsnoodorganisaties zijn (optioneel):

  • bedrijfshulpverleners
  • bedrijfsbrandweer
  • meldkamer

Bedrijfsnoodorganisaties kennen doorgaans 4 niveaus of levels:

  • level 1: operationele uitvoering van brandbestrijding en hulpverleningstaken;
  • level 2: leiderschap over een team van level 1-hulpverleners
  • level 3: command & control of coördinatorschap over meerdere level 1/2-teams
  • level 4: crisismanagement voor bedrijfscontinuïteit & stakeholdermanagement

De verschillende gremia, hun bevoegdheden en onderlinge relatie zijn vastgelegd in het BNP.

Kappetijn Safety Specialists

Kappetijn Safety Specialists ondersteunt bij de totstandkoming van (delen van) uw VBS, de BNO, uw bedrijfsnoodplan en daar aan gerelateerde documenten. Daarnaast heeft Kappetijn Safety Specialists ruime ervaring met het ontwikkelen van moderne Bedrijfsnoodorganisaties en de implementatie van Bedrijfsnoodplannen om een nieuwe, kwalitatief hoogwaardige BNO tot stand te brengen en te houden.
De Academy van Kappetijn Safety Specialists biedt diverse hoogwaardige opleidingen aan om functionarissen in de diverse crisismanagement staven hoogwaardig op te leiden en getraind te houden.

Kappetijn Safety Specialists heeft daarnaast veel specialistische kennis opgebouwd aangaande bedrijfsbrandweer-aanwijstrajecten (artikel 31 Wet Veiligheidsregio’s, voorheen artikel 13 Brandweerwet 1985). Het betreft hier de wettelijk mogelijkheid die veiligheidsregio’s is gegeven bedrijven (onder voorwaarden) te verplichten een bedrijfsbrandweer-eenheid te organiseren. Kappetijn Safety Specialists was nauw betrokken bij het opzetten van het aanwijsbeleid in de regio Rotterdam-Rijnmond en de landelijke uitrol van dit principe. Daarnaast heeft KSS ervaring met de advisering van bedrijven die in aanmerking komen voor een bedrijfsbrandweer-aanwijzing.

Kappetijn Safety Specialists is early adapter van het First Responder-concept. De First Responder heeft uitgebreidere kennis van industriële scenario’s dan een BHV’er of een ontruimer en voert ook andere vooraf gedefinieerde hulpverleningshandelingen uit. Het grote verschil met een bedrijfsbrandweer-functionaris is dat een First Responder te allen tijde risicomijdend handelt.