Nieuws

Bianca Marco (MUMC) geslaagd voor HVK bij Apply.

03 oct 2017

Met een 7.2 voor een scriptie over verbetering van de ontruimings- en evacuatieprocessen in het MUMC is Bianca Marco geslaagd voor de opleiding Hoger Veiligheids Kunde (HVK). Kees Kappetijn was promotor en wandelde met Bianca door de complexe wereld van een groot universitair ziekenhuis dat op stel en sprong snel en adequaat ontruimd moet kunnen worden. En dat is nog niet zo snel geregeld, zo blijkt uit de scriptie. Een organisatie die constant focus heeft op patiëntveiligheid, verliest wel eens wat aandacht als het om fysieke veiligheid en calamiteitenmanagement gaat, zo blijkt uit de analyse van Bianca. Wie meer wil weten: Bianca is te bereiken via biancamarco@live.nl.
Zie hier het voorwoord van de scriptie.