Share in our expertise.

Onafhankelijke keuzes, internationaal perspectief

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Plannen naadloos op elkaar afstemmen

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Risico’s worden beter beheersbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Onze tools maken veiligheid bestuurbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Processen gezamelijk aansturen en monitoren

Expertises Academy Kennisbank

Over KSS

Kappetijn Safety Specialists helpt haar opdrachtgevers om de omgang met risico’s in hun omgeving te verbeteren. Steeds met 3 doelen: snelst mogelijk herstel van bedrijfscontinuïteit, minimalisatie van bedrijfs- en imagoschade en optimale voorbereiding op incident- en crisismanagement.

KSS kent de wereld waarin haar opdrachtgevers zich begeven. Onze adviseurs beschikken over de kennis om de voor u relevante dreigingen en incidentscenario’s samen met u te identificeren. KSS is goed ingevoerd in de primaire drivers die de crisis- en continuïteitspreparatie van een organisatie bepalen:

  • wet- en regelgeving (o.a. BRZO, ISPS en KEW)
  • brancherichtlijnen (o.a. NFPA, IAEA)
  • verzekeraarsrichtlijnen (o.a. richtlijnen FM Global)
  • directie- of organisatiekeuzes gericht op continuiteit, imagoherstel en LtO-behoud.

KSS kent uw werkveld en de stakeholders die daarin opereren.

Compliant zijn alleen is niet voldoende om uw veiligheidssituatie naar een hoger plan te tillen. Daarom zet KSS graag een stap extra. Zaken als de security awareness en het kennisniveau van uw medewerkers en uw omgeving, het vastleggen van verantwoordelijkheden en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit zijn eveneens van belang om tot verbetering te komen. KSS helpt en ondersteunt, adviseert en maakt plannen, verzorgt opleidingen en trainingen en (waar nodig) evalueert met u na een incident, zodat leerpunten uw preparatie verder kunnen versterken.

Met de mix van deze competenties zorgt KSS ervoor dat u oplossingen krijgt die echt werken, afgestemd op uw situatie en behoeften.


De vijf richtingen waar KSS haar expertise kan inzetten:

KSS helpt de volgende overheden en bedrijven:

Gemeenten
Provincies
Ministeries
Veiligheidsregio’s
Regionale uitvoeringsdiensten
Semi-overheden (kennisinstituten & gebiedsbeheerders)
Mutual Aid Organisaties
BRZO, ARIE & ISPS-bedrijven
Kerninrichtingen
Organisaties met complexe continuiteitsdilemma’s
Belangverenigingen (BRZO-veld)