Publicaties

BNO met First Responders: Mars in Veghel

19 oct 2015 / Auteur:

Bedrijven in de chemische industrie kunnen per 1 september gebruik maken van het modulaire opleidings- en oefensysteem ‘First Responder Bedrijfsnoodorganisatie’ (FiRebno). Deze opleiding is toegespitst op bedrijven die op grond van artikel 31 van de Wet Veiligheidsregio’s niet verplicht zijn tot het instellen van een bedrijfsbrandweer, maar wel te maken hebben met een verhoogd risico. Een doorsnee BHV-organisatie heeft onvoldoende kennis en kunde in huis om noodsituaties met een verhoogd risico het hoofd te bieden. Voor die bedrijven is FiRe bno een uitstekende oplossing.

NIBHV-VH62-2015

Download deze publicatie