Publicaties

Onderzoek bedrijfsbrandweerzorg in opdracht van WODC/Ministerie

19 jul 2013 / Auteur: Kees Kappetijn

15 september 2013

In opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft APE in 2013 onderzoek gedaan naar de toepassing en handhaving van artikel 31 Wet veiligheidsregio’s bij bijzondere risicobedrijven. Voor dit onderzoek is onder meer de Regio Rijnmond/Botlek geselecteerd als onderzoekscasus. Voor het onderzoek heeft APE diverse mensen aan de kant van overheid, industrie en brancheverenigingen geïnterviewd. Kees Kappetijn is geïnterviewd vanwege zijn langjarige ervaring op dit vakgebied en zijn onafhankelijke positie in dit veld.

Dit bericht bevat twee separate bestanden: de eindrapportage van het onderzoeksbureau APE en een interviewverslag met Kees Kappetijn. De bevindingen en aanbevelingen in de eindrapportage zijn niet herleidbaar naar individuele geïnterviewden en komen volledig voor verantwoordelijkheid van de onderzoekers.

Definitief eindrapport bedrijfsbrandweer 2 juli 2013

Verslag interview Kees Kappetijn

V&J, APE.