Share in our expertise.

Onafhankelijke keuzes, internationaal perspectief

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Plannen naadloos op elkaar afstemmen

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Risico’s worden beter beheersbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Onze tools maken veiligheid bestuurbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Processen gezamelijk aansturen en monitoren

Expertises Academy Kennisbank

Security/ISPS en bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit behelst het in bedrijf houden en bij verstoring weer zo snel mogelijk in bedrijf stellen van de (cruciale) bedrijfsprocessen om op deze manier dienstverlening richting klanten en afnemers en daarmee het voorbestaan van het bedrijf te garanderen, schade te beperken en het maken van onnodige kosten te voorkomen en de kwaliteit van de producten en diensten te waarborgen.

Bij bedrijfsverstoringen en incidenten wordt doorgaans gedacht aan de klassieke veiligheidsscenario’s: brand, lek (ongecontroleerde emissie van een chemische stof) & plof (explosie). Er zijn echter meer aspecten denkbaar die de bedrijfscontinuïteit kunnen verstoren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • extreme weerscondities en natuurgeweld;
  • uitval van nutsvoorzieningen;
  • de aanwezigheid van onbevoegde personen met slechte bedoelingen op het terrein;
  • medische noodsituaties door grote menselijke of dierlijke ziektebeelden;
  • diefstal van cruciale bedrijfsinformatie;
  • acties van belangengroepen;
  • maatschappelijke onrust.

Een deel van deze risico’s kan worden afgedekt of beperkt met een deugdelijk securitybeleid.

 

De ISPS code

De ISPS code (International Ship and Port facility Security Code) is een speciale internationale security-code voor internationaal handelsverkeer, o.a. toepasbaar op schepen en in havengebieden. De ISPS code regelt de verdeling van de security verantwoordelijkheden en verplichtingen van de in deze sector betrokken partijen. De in deze sector betrokken partijen zijn onder andere de rederijen, overheden en de havenbeheerders.

Kappetijn Safety Specialists

Kappetijn Safety Specialists heeft een staat van dienst op het gebied van continuïteitsvraagstukken bij veiligheidsregio’s, hoog risicobedrijven en organisaties met grote en kwetsbare imago-belangen. Dit geldt zowel voor het creëren van continuïteitsbeleid op strategisch niveau als voor het ontwerpen en implementeren van operationeel continuïteitsbeleid. Zo begeleidde Kappetijn Safety Specialists diverse bedrijven met de BRZO, ISPS en/of VGI- status met de bewustwording van hun continuïteitsuitdagingen, het in kaart brengen van de afbreukrisico’s en het formuleren van continuïteitsbeleid. Daarnaast heeft Kappetijn Safety Specialists een veiligheidsregio begeleid in verbetertrajecten aangaande toegangsbeleid en operationele continuïteit.