Share in our expertise.

Onafhankelijke keuzes, internationaal perspectief

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Plannen naadloos op elkaar afstemmen

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Risico’s worden beter beheersbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Onze tools maken veiligheid bestuurbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Processen gezamelijk aansturen en monitoren

Expertises Academy Kennisbank

Seveso/BRZO en beleidsvraagstukken bij risicobedrijven

Wanneer een bedrijf de BRZO status krijgt (dit geldt zowel voor lage drempel als de hoge categorie) gaat dit gepaard met een verplichting een groot aantal zaken te behandelen en in de planmatige voorbereiding risicomanagement te beschouwen en af te dekken. Ook voor risicobedrijven die net buiten het BRZO regime vallen is deze plandruk al aanzienlijk. Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen van documenten zoals het VBS (veiligheidsbeheersysteem), een brandweerrapportage, een PBZO-document (Preventiebeleid Zware Ongevallen), VR (veiligheidsrapport), een BNP (bedrijfsnoodplan) en een Rbp (rampbestrijdingsplan). De regelgeving voor dit type bedrijven blijkt de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De specialistische kennis en de benodigde tijd die nodig is voor het hoogwaardig opstellen van dit type documenten is vaak (gedeeltelijk) niet bij bedrijven aanwezig. Dit terwijl de kwaliteit van deze documenten cruciaal is bij een soepel verloop van inspectie door de autoriteiten en de kwaliteit van de preventie en bestrijding/afhandeling in het geval van een incident.

Kappetijn Safety Specialist

Kappetijn Safety Specialist is de geschikte partner voor het stellen van de juiste vragen over BRZO beleidsvraagstukken en daarnaast in staat een kwalitatief en uitvoerbaar beleidsdocumentatie en operationele planvorming op te stellen.

Grote incidenten bij risicobedrijven wereldwijd in de laatste decennia:

  1. Halifax (Canada 1917)
  2. Flixborough (Verenigd Koninkrijk 1974)
  3. Seveso (Italië 1976)
  4. Cubatoa (Brazilië, 1984)
  5. Bhopal, (India 1984)
  6. Yautepec (Mexico 1984)
  7. Sandoz in Basel (Zwitserland, 1984)
  8. Tjernobyl (Oekraïne 1986)