Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Doorontwikkeling ICE in Nederland via VGS-ALERT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
VNCI maakt werk van de doorontwikkeling van de Nederlandse uitwerking van het Europese ICE-initiatief.

Als bij transportcalamiteiten met gevaarlijke stoffen ergens kennis of materieel van de chemische industrie nodig is, kan dat via het LIOGS en de meldkamer van Sitech opgeroepen worden. Hoe het werkt staat op www.vgs-alert.nl. VGS-ALERT is de Nederlandse evenknie van het Duitse TUIS en het Belgische Belintra en operationeel vanaf 1 maart 2018.