Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Publicaties overzicht

Kappetijn beschouwt het schrijven en publiceren van vakinhoudelijke artikelen in tijdschriften, magazines en internet-platforms als een belangrijk ankerpunt om kennis en informatie binnen de veiligheidswereld te delen.

Fire fighting train opens Waalhaven (Rotterdam) for dangerous goods

From today, 1 April 2021, shunting of almost all dangerous goods is permitted again at Waalhaven South yard in the port of Rotterdam. This is thanks to an extinguishing train, that was developed as a temporary solution for the emplacement yard. Waalhaven has been unavailable for the shunting of dangerous goods since 13 September 2019, because the fire safety facilities did not meet the local standards.

  Download publicatie

XXL fire engine on rails in Rotterdam

It is without doubt the biggest fire engine in the world, with a length of 67m, weight of 330 tons,
water storage of 150,000 litres and 8,000 litres foam concentrate. This remarkable firefighting
machine has been operational since 1 April 2021 in Rotterdam harbour. And it is rail-based! A
unique approach to fire safety on one of the biggest shunting yards in the Rotterdam industrial
area. Meet the Rotterdam ‘firefighting train’, which has no international precedents.

  Download publicatie

Embedding sustainable development goals in the DNA of Fire and Rescue Services

Fire & Rescue Services (FRS) organisations deliver complex services including fire-risk prevention, mitigation and incident response covering residential areas, buidlings, industrial facilities, public infrastructure and natural resources such as forests and gassland. The purpose of a firefighting service is to improve human safety and security and protect assets whilst minimising impact on the environment.

  Download publicatie

Handreiking schuimstransitie

Inmiddels zijn veel bedrijven en overheden bekend met de problematiek van de fluorcomponenten (PFAS) in fluorhoudend blusschuim. De nadelige langetermijneffecten op het milieu en de volksgezondheid van fluorhoudend blusschuim leiden tot steeds meer beperkingen in het gebruik.

  Download publicatie

Praktische hulp bij complexe BRZO-materie

De VNCO ontwikkelde samen met haar leden de handreiking Process Safety Management Aanpak (PSMA). Een praktische en overzichtelijke publicatie met zeven fundamentele bouwstenen voor een procesveiligheidsmanagementsysteem. Deelnemende bedrijven aan het proefproject zijn enthousiast over de verdiepingsslag op procesveiligheidsgebied die zij samen hebben gemaakt.

  Download publicatie

Outsourcing: Emergency Response as a Service

Safety is a crucial precondition that must be met to legitimate a company’s license to operate. An adequate emergency response organization that is tailored to the risk profile and scenario analysis of an industrial area is an essential aspect in this matter. For almost all industrial areas emergency response is a support process that differs markedly from the core activities. For this reason one can choose to outsource the fulfilment of this support process to a specialized service provider.

  Download publicatie

De bedrijfsdeskundige als de spin in het informatieweb

Bij bedrijven met kritische bedrijfsprocessen is tijdens
calamiteiten een prominente rol weggelegd voor de
bedrijfsdeskundige. Dat grote belang onderkent ook de
Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) in Petten.
Het bedrijf legde haar interne veiligheidsorganisatie onder
het vergrootglas en investeerde fors in versterking van
de bedrijfsnoodorganisatie. Met een stevig opgeleide en
getrainde calamiteitencoördinator als ‘linking pin’ tussen
het in- en externe crisismanagement.
Verschenen in NIBHV veiligheid 81, oktober 2020.

  Download publicatie

De film Chemtura

In de nacht van 23 oktober woedde brand bij Chemtura in het Westelijk Havengebied. Op de meldkamer kleurde het hele plotbord rood. De media sprak al van een tweede ‘Moerdijk’ en er werd opgeschaald naar GRIP 2. Sitrap blikte terug met OvD Patrick Weterings en lid Interface Mark van Barreveld.

  Download publicatie

Grote brand papierfabriek

Wanneer een noodhulpeenheid van de politie Kennemerland in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 september over de Amsterdamseweg in Velsen surveilleert nemen ze huizenhoge vlammen waar aan de andere kant van het Noordzeekanaal.

  Download publicatie

Veel vuur op vissersboot in Velsen

Toen op 30 januari 2007 op de alarmcentrale van de brandweer op de Zijlweg in Haarlem een melding binnenkwam van brand aan boord van een schip in Velsen kon niemand nog vermoeden dat het nog 3 dagen zou duren voordat het sein ‘brand meester’ kon worden gegeven.

  Download publicatie

Brand in cacaoloods

Op 3 oktober jl. om 15:23 uur brak brand uit in een cacaobonenopslag aan de Corsicaweg 10 in Amsterdam. Het betrof een vrijstaande loods met een stalen draagconstructie en aluminium damwand-profielen. De oppervlakte van de loods bedroeg 10.000 m2 met een opslag van cacaobonen in jutte zakken op pallets.

  Download publicatie

Lessen van een onzichtbare brand

Paradoxaler kan het niet. Een zware explosie blaast het dak van een opslagtank met een inhoud van miljoenen liters bij een chemiebedrijf in Rotterdam-Europoort. Een grote tankbrand volgt. Maar buiten het bedrijfsterrein wordt de brand nauwelijks opgemerkt en de aandacht in de media is marginaal.

  Download publicatie

Rust door GRIP-opschaling bij grote trailerbrand

Wanneer Martijn Dame, Officier van Dienst (OvD) bij de Gezamenlijke Brandweer, op de vroege ochtend van woensdag 17 november aankomt op het parkeerterrein bij P&O Ferrymasters, weet hij meteen dat het niet goed zit. Acht grote vrachtwagentrailers staan in lichterlaaie. De grote vlammen duiden op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

  Download publicatie

Grote brand ontzwavelingsfabriek in Rotterdams havengebied

Bij de raffinaderij van Kuwait Petroleum in Rotterdam Europoort (KPE) breekt op vrijdag 13 februari een felle brand uit. Door lekkage van met name waterstof en gasolie in een ontzwavelingsunit staat de procesinstallatie in korte tijd in lichterlaaie. De brandweer probeert de vuurzee in te blokken en te voorkomen dat er meer gevaarlijke stoffen vrijkomen.

  Download publicatie

Brandweer bevrijdt mannen van grote hoogte

Het speciale hoogteteam van de Gezamenlijke Brandweer in het Rotterdam Rijnmondgebied heeft half juli twee mannen bevrijd uit een veertig meter hoge glazenwasserkraan. De stroomkabel voor de bediening van de kraan was afgebroken en de twee mannen in het bakje konden geen kant meer op.

  Download publicatie

Aanpak havenbrand Rotterdam brandweertechnisch vakwerk

“De meesten hebben de brand van hun leven meegemaakt. We hebben ervan geleerd, maar de besluitvorming zal niet anders zijn geweest.” Plaatsvervangend directeur ing. D.J. (Niel) Blok van de brandweer Rotterdam ziet iedere evaluatie van de grote brand eind februari bij opslag- en expeditiebedrijf CMI aan de Keilehaven, vol vertrouwen tegemoet.

  Download publicatie

Brand in chemieloods veroorzaakt onrust in de Rijnmond

De brand in een opslagloods met gevaarlijke stoffen van het expeditiebedrijf CMI in Rotterdam toont aan welke risico’s de Rijnmond herbergt. Risico’s die een serieuze bedreiging voor de bevolking kunnen vormen. De brand bij CMI is het beste argument voor een sterke regionale brandweerorganisatie, zo zegt brandweercommandant J.D. Berghuijs.

  Download publicatie

Brand in opslagloods met chemicaliën

Op 9 juli een dag na de grote brand bij Cindu in Uithoorn woedde er wederom een grote brand in een chemisch bedrijf. Ditmaal betrof het een brand in een opslagloods met chemicaliën van het bedrijf Elf Atochem in Rotterdam-Pernis. Het duurde vrij lang voordat het bedrijf kon aangeven, welke chemische stoffen bij de brand betrokken waren.

  Download publicatie

Brand in onbrandbaar geacht chemisch afval

Op (goede)vrijdag 17 april woedde brand in de C2-deponie van AVR-Chemie op de Maasvlakte. Deze deponie (320 x 50 meter) is geschikt voor de opslag van 230.000 ton onbrandbaar chemisch afval. Gezien de onbrandbaarheid van de opslag zijn er geen brandpreventieve eisen gesteld aan de opslag.

  Download publicatie

Vuurzee in Moerdijk

Hoe werden de hulpdiensten de enorme brand bij Shell Moerdijk meester? Een brand bij een bij een chemische fabriek is wel even wat anders dan een woningbrand. Hoe pakt de brandweer dit aan? Quest reconstrueert de brand bij Shell Moerdijk.

  Download publicatie

Explosie en grote brand Shell Moerdijk

Dinsdagavond 3 juni vond er, rond 22.45 uur, een grote explosie plaats in een reactor op het terrein van Shell Moerdijk. De ontploffing was in de verre omtrek te horen en zelfs te voelen. Na de explosie brak een grote brand uit. Ten tijde van de eerste explosie waren de medewerkers van Shell net aan het aflossen.

  Download publicatie

Moerdijk: rapport en realiteit

De overheden in de omgeving van Moerdijk waren onvoldoende voorbereid op de risico’s binnen het verzorgingsgebied. Door het gebruik van te veel bluswater heeft het milieu onnodig veel schade geleden. Ter plaatse was te weinig leiding en coördinatie en hoewel veel schadelijke stoffen vrijkwamen is geen ontsmettingsprocedure opgestart.

  Download publicatie

Project Spoorzone verbetert veiligheidsvoorzieningen

De regio Zuid-Holland Zuid is een vervoersregio, en vervoer van gevaarlijke stoffen gebeurt veelal via het spoor. Dagelijks passeert een goederentrein met gevaarlijke stoffen het centrum van Dordrecht en Zwijndrecht. Ook met de komst van de Betuwelijn stijgt het aantal treinen dat gevaarlijke stoffen vervoert. Dit soort vervoer vraagt om voorbereidingen voor het geval dat het, ondanks vele veiligheidsmaatregelen, toch misgaat.

  Download publicatie

Oefenen cruciaal voor hulpdiensten rond spoorzone Dordrecht

De spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht is een risicobron van formaat. Dagelijks denderen hier tientallen treinen geladen met gevaarlijke stoffen dwars door dichtbevolkt stedelijk gebied. Op 30 maart werd de eerste vierjaarlijkse oefening gehouden, waarbij de nadruk lag op ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen en ontsmetting van chemisch besmette slachtoffers.

  Download publicatie

Samen sterk voor industriële incidentbestrijding

Grootschalige chemiebranden zijn een dilemma voor tankterminals en chemische industrieën. Ze komen bijna nooit voor, maar de regelgeving verplicht de ondernemingen wel om zich er adequaat op te prepareren. In de belangrijkste Nederlandse industrieclusters zijn gespecialiseerde industriële brandweerorganisaties actief, die deze grootschalige brandrisico’s afdekken.

  Download publicatie

Drechtsteden oefenen voof de grote klap – Oefening ‘Buiten Spoor’

Het spoortraject vanaf Rotterdam door Zwijndrecht en Dordrecht is waarschijnlijk het meest risicovolle stuk spoorlijn van Nederland. Dagelijks denderen hier honderden tonnen gevaarlijke stoffen dwars door dichtbevolkt stedelijk gebied. Op 30 maart vond in Dordrecht de eerste oefening in een reeks plaats. Een realistische oefening, ter voorbereiding op ‘de grote klap’ die hopelijk nooit komt.

  Download publicatie

Hulpverleningsspecialisten op het spoor

Nederland heeft het drukst bereden spoorwegnet van Europa, met jaarlijks meer dan drie miljoen treinritten, een miljoen treinreizigers per dag en 50 miljoen ton getransporteerde goederen per jaar. Spoorwegbeheerder ProRail doet er alles aan om het vervoer over het ruim 7000 kilometer tellende spoornet soepel en storingsvrij te laten verlopen.

  Download publicatie

Het onbekende neefje aan de overkant

Er ligt slechts een paar kilometer tussen, maar soms lijkt het of het de andere kant van de wereld is. Hoewel de haven van Emden pal naast de deur ligt, weten slechts weinigen wat er allemaal gebeurt in deze haven. Duidelijk is dat Emden geen concurrent vormt voor de havens van Groningen Seaports.

  Download publicatie

Brandweer Delfzijl sneller inzetbaar

Op donderdag 30 januari 1992 is bij de Gemeentebrandweer Delfzijl een heel bijzonder Brandweervoertuig in gebruik genomen. Het betreft een zogenaamde Snelle Interventie Wagen (S.I.W.) waarmede de Brandweer nog sneller bij een brand of ongeval inzetbaar zal zijn.

  Download publicatie

Nissan zet veiligheid op één

Amsterdam is de derde Nederlandse zeehaven met een Mutual Aid-initiatief. Volgens planning wordt de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA) in januari 2020 operationeel. Ook Nissan ziet het belang van deze snel inzetbare brand- en hulpverleningseenheid en wordt daarom lid van de GBA.

  Download publicatie

Avebe: een moderne bedrijfsnoodorganisatie

De coöperatie AVEBE is een wereldwijd opererende onderneming die producten levert op basis van aardappelzetmeel en aardappeleiwit voor toepassingen in (dier)voeding, papier, bouw, textiel en grondstoffen. De productie verloopt middels hoogwaardige processen in complexe installaties, waarbij gewerkt wordt met diverse ‘gevaarlijke’ stoffen, zoals natronloog, propyleenoxide en zwavelzuur.

  Download publicatie

Partnerschap voor veiligheid

Met het slaan van de eerste paal wordt een bijzondere mijlpaal bereikt, namelijk het realiseren van de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA), een publiek-private brandweerorganisatie. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Port of Amsterdam en het bedrijfsleven in het Westelijk Havengebied slaan de handen ineen.

  Download publicatie

Project omgevingsveiligheid spooremplacementen in eindfase

Het project ‘Landelijke afspraken omgevingsveiligheid spooremplacementen’ komt in de eindfase. Sinds 2014 hebben de spoorwegbranche en het veiligheidsdomein hard gewerkt aan het ontwikkelen van een eenduidig model om de risico’s van spooremplacementen te classificeren en bijbehorende maatregelenpakketten op te stellen voor het waarborgen van de veiligheid van de omgeving.

  Download publicatie

Brand & Locatie: Chemiepark Chemelot

Wie de cijfers over de afmetingen, het aantal werknemers en het aantal hulpverleners op chemiepark Chemelot ziet, is diep onder de indruk. Het gigantische Limburgse complex telt dan ook maar liefst 57 fabrieken. De veiligheid in de ‘stad op zich’ vergt enorme inspanningen.

  Download publicatie

Brandbestrijding op schepen

Als er op een schip brand uitbreekt, staat de brandweer voor een buitengewoon lastige klus. Een riskante bovendien.”Het is te gevaarlijk om een dergelijke brand zonder extra training te lijf te gaan”, stelt officier van dienst Wim van der Wal.

  Download publicatie

Fires on ro-ro passenger vehicle decks

The International Union of Marine Insurance (IUMI) has recently published a position paper voicing its concerns with fires on ro-ro passenger vehicles. Marine underwriters have witnessed an increase in the frequency of fires in the car/ro-ro passenger vessel segment and IUMI have put forward recommendations to mitigate the risks.

  Download publicatie

Zeeuws-Vlaanderen aan ramp ontsnapt

Zeeland maakt zich op voor een prachtige nazomerdag. De Fowairet, een containerschip uit Koeweit, is onderweg van Londen naar Antwerpen. De dag is nauwelijks aangebroken als het 276 meter lange gevaarte zich op de Westerschelde vastvaart op een zandbank.

  Download publicatie

Mutual Aid initiative in the Amsterdam harbour to start in 2020

Recently, in the seaport of Amsterdam, the foundations have been laid for a new firefighting organization with a special character. The Amsterdam-Amstelland fire service, the Port of Amsterdam harbour authorities and 16 industrial companies based in the port area have joined forces in a collective fire service tailored to the risk porfile of the industry and the port activities.

  Download publicatie

Bedrijfsbrandweer TOTAL-Antwerpen

Total is de vierde grootste internationale olie- en gas-groep wereldwijd met meer dan 100.000 medewerkers in 130 landen, 700 industriële sites en duizenden tankstations. België is een historisch land voor Total: ze zijn er al bijna een eeuw actief en er zijn daar 4800 medewerkers werkzaam.

  Download publicatie

FER Fire Brigade: a special brand

In August 2017, three consultants of Kappetijn Safety Specialists visited the FER Fire Brigade in Száshalombatta. The company tour was organized as part of a benchmark study about fire services in industrial areas and harbors, supported by JOIFF.

  Download publicatie

Following the Texas way – in Essex

Petrochemical mutual aid is well established in Texas, with over 100 members of the Channel Industries Mutual Aid (CIMA) scheme. In the UK, just east of London, Essex County Fire and Rescue Service (ECFRS) have set up what is believed to be the first such scheme in the UK – the eight-strong Essex Petrochemical Mutual Aid (EPMA), writes Alan Field.

  Download publicatie

Weten wat er staat en rijdt

Vanaf eind 2013 is de spoorsector in staat om alle informatie over positie en inhoud van wagens met gevaarlijke stoffen op het spoor vrijwel real-time te leveren aan hulpdiensten. dit was al het geval voor treinen die klaarstonden voor vertrek, maar nu met het programma Informatie Gevaarlijke Stoffen ook tijdens het rangeren op emplacementen.

  Download publicatie

Bedrijfsbrandweer Kijfhoek een feit

De kazerne is gebouwd en de brandweerlieden zijn opgeleid. Vanaf 9 november beschikt ProRail op rangeerterrein Kijfhoek over een bedrijfsbrandweer. Gemeente Zwijndrecht, waar Kijfhoek onder valt, nam in september 2010 een aanwijsbesluit voor een bedrijfsbrandweer per 1 januari 2012.

  Download publicatie

Groot spanningsveld brand Kijfhoek

Wat als de les- en leerstof zegt dat je minimaal 500 meter afstand moet houden bij een incident met kans op een BLEVE, maar waarvan je zeker weet dat er een domino-effect ontstaat met tientallen kilometers effectgebied over woongebieden als je niet meteen ingrijpt?

  Download publicatie

Hoe gevaarlijk is straling?

Straling is overal om ons heen. Het maakt deel uit van ons dagelijkse leven. Dankzij de elektromagnetische straling van de zon hebben we op aarde een aangename temperatuur en is er licht. Dankzij microgolfstralen kunnen we ons eten opwarmen in de microgolfoven. Dankzij radiogolven kunnenw e naar onze favoriete radioprogramma’s luisteren.

  Download publicatie

Weense opsteker voor reactor NRG

NRG heeft een goede veiligheidscultuur opgebouwd, dat concludeert het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) deze week na een inspectie aan de Hoge Flux Reactor in Petten. Na de storm van kritiek die NRG de afgelopen tijd te verduren kreeg, noemt reactormanager Jelmer Offerein dit ‘een mooie opsteker’.

  Download publicatie

Moerdijk: rapport en realiteit

De overheden in de omgeving van Moerdijk waren onvoldoende voorbereid op de risico’s binnen het verzorgingsgebied. Door het gebruik van te veel bluswater heeft het milieu onnodig veel schade geleden. Ter plaatse was te weinig leiding en coördinatie en hoewel veel schadelijke stoffen vrijkwamen is geen ontsmettingsprocedure opgestart.

  Download publicatie

Smartphone-alert informeert bij calamiteit

Het Calamiteiten BHV Informatiesysteem (CBIS) is sinds de introductie in 2014 vijftien kees gebruikt om bedrijfshulpverleners, werknemers en omwonenden in de regio Moerdijk via de smartphone te informeren over calamiteiten op het industrieterrein. “Ik zie het systeem als hét alternatief voor de verdwijnende WAS-palen”, aldus de burgemeester van Moerdijk.

  Download publicatie

De kracht van Mutual Aid

‘Mutual Aid’ via publiek-privaat partnerschap is voor de industrie en de overheid een prima optie voor het runnen van een collectieve veiligheidsorganisatie in een industriële hotspot. Dat is de kernboodschap van het congres over dit thema dat Kappetijn Safety Specialists op 29 juni organiseerde in Rotterdam.

  Download publicatie

Blogbericht Nils Rosmuller

Op 29 juni jl. vond het door Kappetijn Safety Specialist georganiseerde congres ‘Mutual Aid en Publiek Private Samenwerking (PPS) in haven- en industriegebieden’ plaats. Het thema van het congres was samenwerking tussen bedrijfsbrandweer en overheidsbrandweer.

  Download publicatie

Voortgang Mutual Aid/PPP onderzoek

In the summer of 2016, JOIFF member organisation Kappetijn Safety Specialists, The Netherlands, o cially introduced the Mutual Aid Research Project in the JOIFF Catalyst. In November 2016 we were given the opportunity to speak about the Research Project at the JOIFF FEHM conference on the Island of Malta. Now it’s time to give you, as a JOIFF member, an update about the progressions we made in the past months.

  Download publicatie

Industriële Brandbestrijding: de kracht van ‘Mutual Aid’

Om grootschalige chemie- en tankbranden effectief te bestrijden, zouden de overheidsbrandweer en de industrie hun krachten kunnen bundelen in gespecialiseerde collectieve industriële brandweerorganisaties. Dat pleidooi klonk op het congres ‘Mutual Aid en Publiek-Private Samenwerking’ (PPS), dat Kappetijn Safety Specialists op 29 juni in Rotterdam organiseerde. Een inkijkje in de wereld van brandbestrijding XXL.

  Download publicatie

De kracht van ‘Mutual Aid’

‘Mutual Aid’ via publiekprivaat partnerschap is voor de industrie en de overheid een prima optie voor het runnen van een collectieve veiligheidsorganisatie in een industriële hotspot. Dat is de kernboodschap van het congres over dit thema dat Kappetijn Safety Specialists vorige maand organiseerde in Rotterdam.

  Download publicatie

Tankbranden: PII en het Zweedse model

Het bedrijfsleven investeert fors in veiligheid. Vanuit het belang van bedrijfscontinuïteit, vanuit maatschappelijke betrokkenheid, een mooi en krachtig bedrijfsimago of omdat de overheid stringente regels stelt. Het gaat om forse sommen geld. Soms geleidelijk, maar bij grote wijzigingen in de regelgeving – bijvoorbeeld de nieuwe PGS29 richtlijn – met sprongen.

  Download publicatie

PPS geeft industriële incidentbestrijding meer body

Samenwerken, “mutual aid”, via publiek-privaat partnerschap (PPS) is voor de industrie en de overheid een prima optie voor het runnen van een collectieve veiligheidsorganisatie in een industriële hotspot. Dat is de kernboodschap van het congres over dit thema dat Kappetijn Safety Specialists op 29 juni organiseerde in Rotterdam.

  Download publicatie

De kracht van publiek private samenwerkingen

De gasbrand in Gellingen (2004), het uitbranden van 24 tanks in de tankopslag van Buncefield (2005), de tankbranden op Bonaire (2010), enorme branden bij Chemiepack Moerdijk en Dow Farmsum in Groningen (2011), brand en explosies bij Shell in Moerdijk (2013). De praktijk laat keer op keer zien dat geen enkele brandweerorganisatie, van bedrijf of overheid, in staat is om een grootschalige (petrochemische) industriebrand zelfstandig te behappen.

  Download publicatie

PPS Chemelot – VR-Zuid Limburg

De bedrijfsbrandweer van Chemelot en de Brandweer Zuid-Limburg gaan nauw samenwerken. Dat is vastgelegd in een Service Level Agreement tussen ‘moederorganisaties’ Sitech Park Services en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg . ‘Een win-winsituatie voor beide partijen.’

  Download publicatie

Industriële havenbrandweer in PPS op Moerdijk operationeel

In januari 2011 was het industrieterrein van Moerdijk dagenlang landelijk nieuws. Een waar inferno verwoestte toen het bedrijfscomplex van Chemie-Pack en een grote brandweermacht stond machteloos tegen de vlammenzee. De nasleep van de brand bespoedigde de al jaren sluimerende besluitvorming over verbetering van de brandweerzorg in het Moerdijkse havengebied en in september werd in Moerdijk-Haven een nieuwe brandweerkazerne geopend.

  Download publicatie

Chemie breidt hulp ICE en LIOGS uit

Twintig chemische bedrijven hebben zich inmiddels bij de VNCI aangemeld om telefonisch advies te verlenen bij een ongeval met chemische stoffen. In de toekomst gaan ze wellicht ook specialisten en materiaal beschikbaar stellen. Maar, dan moeten eerst de juridische aansprakelijkheid en de verdeling van de kosten goed zijn geregeld, denkt onderzoeker Kees Kappetijn.

  Download publicatie

Ambulancepost Maasvlakte in PPS

De Maasvlakte krijgt over enkele maanden een ambulancepost om tijdig hulp te kunnen bieden in het almaar drukker wordende industriegebied. De ambulancepost kan er komen omdat de havenondernemingen en het Havenbedrijf Rotterdam het grootste deel betalen.

  Download publicatie

Gezamenlijke Brandweer blust in het groot

Misschien is het wel de belangrijkste innovatie sinds de uitvinding van de slangbrandspuit van Jan van der Heyden: de Industriële Brandbestrijdingspool (IBP) van de Gezamenlijke Brandweer in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Ook bij de IBP draait het om slangen en spuiten, maar dan een slagje groter dan de 17e eeuwse slangbrandspuit.

  Download publicatie

Westpoort: havengebied werkt samen aan veiligheid

Port of Amsterdam is uitgesproken enthousiast over de samenwerking die tankopslagbedrijven en de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Kennemerland in 2008 met elkaar aangingen. Nu de behoefte aan operationele slagkracht in de haven verder toeneemt, doet het havenbedrijf ook actief mee als één van de trekkers in het proces om dat gezamenlijk te realiseren.

  Download publicatie

PPS brandweer Westpoort Amsterdam: Safe Haven

Het veiligheidsniveau van de Amsterdamse haven gaat omhoog. Zoveel maken de plannen voor het oprichten van een ‘veiligheidshuis’ duidelijk. Drie deelnemende partijen aan het project – Havenbedrijf Amsterdam, ORAM en Brandweer Amsterdam-Amstelland – geven tekst en uitleg over een havenbrandweerpost geschoeid op de leest van een publiek-private samenwerking.

  Download publicatie

AMAS-AYMA oefent tankbrand

Een indrukwekkende hoeveelheid brandweermaterieel rolde in de ochtend van 25 oktober het terrein van de Hemwegcentrale in Amsterdam-Westpoort op. Het industriële brandweersamenwerkingsverband AMAS-AYMA hield zijn jaarlijkse operationele slotoefening, waarvoor een brand in een olieopslagtank op het terrein van de NUON-centrale werd gesimuleerd. Brandbestrijding met imposante dimensies.

  Download publicatie

AYMA & AMAS, veiligheid eerst

6 Juli 1988, tien uur ‘s avonds. Op olieproductieplatform Piper Alpha, gelegen in de Noordzee, doet zich een reeks explosies voor die het eiland, in slechts enkele uren, compleet verwoest. Vlammen rijzen meer dan honderd meter hoog en zijn in de wijde omtrek te zien.

  Download publicatie

Het waarom van fluorhoudend schuim

Bij de meeste branden is het gebruik van fluorhoudend schuim niet nodig. Alleen hoge temperaturen, grote oppervlakten en een grote afstand tot de brand zijn relevante factoren om het gebruik van fluor te rechtvaardigen. Als het gebruik ervan onvermijdelijk is, legt dit bijzondere verantwoordelijkheden bij de gebruiker.

  Download publicatie

Blusschuim, wolf in schaapskleren

De brandweer zoekt naarstig naar een alternatief voor fluorhoudend blusschuim. Want fluor die met bluswater en schuimresten in het milieu terecht komt, levert grote problemen op voor het milieu en de volksgezondheid. Werk aan de winkel dus, voor de brandweer en de industrie.

  Download publicatie

Fluor in blusschuim uitgelegd

De laatste jaren neemt de discussie over de toepassing van fluorhoudend blusschuim en de gevolgen voor mens en milieu meer en meer toe. Dit artikel geeft uitleg over de toepassing van blusschuim en de impact van nieuwe alternatieve schuimsoorten.

  Download publicatie

Bluswaternetten in Nederland: te weinig water

Bluswatervoorzieningen in industriële gebieden zijn nogal eens een ondergeschoven kindje als het op het onderhoud ervan aankomt. Dat terwijl roest, schelpvorming en verzakkingen het functioneren ervan bedreigen. Kees Kappetijn en Rob Leenheer adviseren in Europoort Kringen een proactieve aanpak te voeren voor het bluswaternet.

  Download publicatie

Sohar: Double Digits in the Desert

Mark Geilenkirchen, de Nederlandse ceo van de Sohar Port and Freezone, noemt Sohar de snelst groeiende haven ter wereld. Het Havenbedrijf Rotterdam is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze relatief nieuwe haven. Het heeft een aandeel van vijftig procent in het havenbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het management van deze diepzeehaven in Noord-Oman.

  Download publicatie

Why Safety always comes first in Sohar

When smoke billowed out of a truck loaded with chemicals in SOHAR Port late last week the people observing it were not panicking, but were instead making careful notes on their clipboards. They were professional observers taking part in a so-called Multidisciplinary Tier 2 Field Exercise in coordination with Safety Region Rotterdam, SOHAR Port’s strategic partner for safety management.

  Download publicatie

Safety in the Sand

René van Dort en Robert Mout hebben in 2010, 2011 en 2013 een aantal bedrijven bezocht in de havenplaats Sohar te Oman met als doel vast te stellen in welke mate een Europees niveau van beheersing van veiligheid aanwezig is. Hieronder een weergave van zaken die zijn opgevallen.

  Download publicatie

Nieuwe PGS6 op basis van BRZO2015

In juli van vorig jaar is het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 gepubliceerd; in maart van dit jaar de Regeling risico’s zware ongevallen. In oktober verschijnt naar verwachting ook PGS 6, de uitwerking voor de praktijk van het Brzo 2015 en de Rrzo. Dit artikel gaat in op de totstandkoming van de PGS 6:2016, op zijn structuur, en op enkele onderdelen ervan.

  Download publicatie

PGS29: Tankbrandbestrijding naar Zweeds Model

Op afzienbare termijn wordt de nieuwe PGS 29-richtlijn voor tankopslagbedrijven van kracht. Deze PGS staat voor een stelsel van eisen aan brandpreventie en brandbeheersing voor atmosferische opslagtanks met brandbare stoffen. De inhoud van de richtlijn is mede gebaseerd op de lessen van het Buncefield inferno in 2005.

  Download publicatie

Industrial fire brigades: ‘the Dutch approach’

In The Netherlands things are often done differently than elsewhere. For example industrial safety. Equally to other countries it is determined by law that industrial companies handling large amounts of chemicals and dangerous substances must have their own industrial fire brigade. Most certainly however The Netherlands is the only country in the world with government policy on formally appointing companies for such an obligation.

  Download publicatie

Meer veiligheid door minder overheid

Halverwege 2015 wordt het Brzo 2015 van kracht. Dit Brzo is gebaseerd op de Europese Seveso-III richtlijn en knoopt brandveiligheid, arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en externe veiligheid aan elkaar voor bedrijven die werken met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

  Download publicatie

Klaar voor de inspecteur… PIR

Als hoofd BHV, commandant bedrijfsbrandweer of manager QESH herkent u het vast: de constante onrust over het voorbereidingsniveau van uw organisatie op ongevallen en incidenten. Is de bezetting geborgd, zijn de plannen actueel, is iedereen opgeleid en getraind, zijn materieel en PBM’s gekeurd en de blussystemen gecertificeerd?

  Download publicatie

Chemisch Adviseurs in transitie van DCMR naar VRR

De Adviseurs Gevaarlijke Stoffen-taak in Rotterdam-Rijnmond zit sinds kort in een nieuw jasje. Na veertig jaar uitvoering door DCMR Milieudienst-Rijnmond, zijn de chemisch adviseurs sinds begin dit jaar brandweerfunctionarissen en verhuisden ze organiek naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De nauwe samenwerking met de DCMR blijft gehandhaafd.

  Download publicatie

Fatale explosie bij BASF: Murphy’s law

Op 17 oktober 2016 voltrok zich bij chemiefabriek BASF in het Duitse Ludwigshaven tijdens onderhoudswerkzaamheden een hevige explosie in een pijpleiding, gevolgd door een korte maar hevige brand. Vier leden van de bedrijfsbrandweer en een bemanningslid van een afgemeerd schip komen om.

  Download publicatie

IBP en AMAS onderdeel van IBGS brandweer Nederland?

Binnen het landelijke programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland krijgen verschillende specialistische brandweertaken de komende jaren een landelijke opzet. Het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) is vorige jaar geïmplementeerd. In 2019 krijgt ook de kerntaak Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS) er een landelijke specialistische component bij.

  Download publicatie

Mobiele blusturbine: klein formaat, groot effect

Hebben blusturbines de toekomst in de brandweersector? Wel als het aan de bouwers en ontwikkelaars van deze krachtige blusapparaten ligt. Blussystemen met straalturbine zijn bij industriële brandweren in het buitenland (onder andere BASF) al langer in gebruik, maar de Nederlandse brandweer moet nog overtuigd worden.

  Download publicatie

Buncefield: lessons learned

Vaak is de gedachte dat grote tankbranden vooral voorkomen in delen van de wereld waar veiligheidseisen niet zo scherp zijn als in de westerse wereld. In 2005 liet het inferno in het Engelse Buncefield echter zien dat het ook bij ons ‘goed mis’ kan gaan.

  Download publicatie

Veiligheid verhogende maatregelen binnen een risicocontour

Sinds 2004 is het mogelijk externe veiligheid risico´s te beheersen door middel van een veiligheidscontour. Met deze contour wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen de risico’s van industriële activiteiten en de bebouwde omgeving. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de beheersbaarheid van de veiligheidssituatie binnen de veiligheidscontour.

  Download publicatie

Spooremplacementen: omgevingsveiligheid en geluid

Voor spoorwegemplacementen waar gevaarlijke stoffen worden gerangeerd bestaan op dit moment nog geen uniforme wettelijke regels. Daar moet verandering in komen. Een projectteam, bestaande uit diverse publieke en private partijen, werkt aan nieuwe landelijke afspraken op het gebied van omgevingsveiligheid en geluid rond emplacementen.

  Download publicatie

Bedrijfsbrandweerzorg Kijfhoek

In 2011 opende Falck op rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht zijn eerste operationele brandweerpost in Nederland. Sinds 2014 waakt de commerciële brandweerorganisatie ook over het bedrijvencluster Chemiepark Delfzijl. Aanbesteding van brandweerdiensten is voor het publieke domein nog een stap te ver, maar voor bedrijven die bij wet worden verplicht een bedrijfsbrandweer te onderhouden blijkt het een efficiënte oplossing.

  Download publicatie

Onderzoek bedrijfsbrandweerzorg in opdracht van WODC/Ministerie

In opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft APE in 2013 onderzoek gedaan naar de toepassing en handhaving van artikel 31 Wet veiligheidsregio’s bij bijzondere risicobedrijven. Voor dit onderzoek is onder meer de Regio Rijnmond/Botlek geselecteerd als onderzoekscasus. Voor het onderzoek heeft APE diverse mensen aan de kant van overheid, industrie en brancheverenigingen geïnterviewd. Kees Kappetijn is geïnterviewd vanwege zijn langjarige ervaring op dit vakgebied en zijn onafhankelijke positie in dit veld.

  Download publicatie

Opleidingen bedrijfsbrandweer vernieuwd

Het bedrijfsleven en de overheid hebben een nieuwe modulaire opleidingsstructuur ontwikkeld voor de brandweer van BRZO-bedrijven. “De opleiding is niet alleen aanzienlijk korter dan voorheen, maar ook veel meer toegespitst op industriële risico’s binnen een bedrijf”, aldus industrieel veiligheidsadviseur Kees Kappetijn.

  Download publicatie

LMRA voor industriële hulpverleners

Hulpverleners kunnen optreden onder gevaarlijke omstandigheden dankzij steeds geavanceerdere PBM. Maar zij moeten wel altijd de aanwezige risico’s identificeren en die afzetten tegen een veilige taak-uitvoering. Een goede operationele tool voor zo’n risico-evaluatie op de ‘werkvloer’ van een calamiteit is de Laatste Minuut Risico Analyse.

  Download publicatie

Hittestraling bij hulpverleners

Iedere werknemer heeft recht op een veilige werkplek. Bij bepaalde groepen hulpverleners zoals brandweermensen is hittestraling een onontkoombaar element in de omgeving waarin zij moeten opereren. Gepaste bescherming en een weloverwogen beleid om de risico’s voor deze groepen te beheersen zijn van groot belang.

  Download publicatie

Aansprakelijkheid bij beroepsziekte

In Nederland worden naar schatting jaarlijks 20.000 mensen getroffen door een beroepsziekte. Mensen voor wie het leven vaak langzaam, maar ingrijpend en blijvend verandert. Als een mens in zijn hoedanigheid van werknemer een beroepsziekte oploopt, wie is er dan verantwoordelijk voor de schade?

  Download publicatie

Beroepsziekten bij brandweer als gevolg van rook

Rook is schadelijk. Dat weet iedereen. Steeds meer buitenlandse onderzoeken tonen het gevaar aan. Niet alleen inademen, ook wanneer je huid in contact komt met rook is dat gevaarlijk en wordt de kans op kanker vergroot. Preventieve maatregelen en meer aandacht voor hygiëne is van belang. Een cultuuromslag is nodig.

  Download publicatie

Competentiegericht opleiden & trainen voor rollen in de BNO

Kennis, vakbekwaamheid, rolbewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef, het zijn de sleutels tot het effectief optreden van bedrijfsnoodorganisaties. Wat moeten functionarissen in de respons- en crisisorganisatie nu precies weten en kunnen? En hoe kan worden getoetst of hun kennis en kunde voldoende zijn en aan de gestelde normen voldoen? En welke normen zijn dat eigenlijk?

  Download publicatie

OTO in de BRZO-industrie

De keerzijde van een lage incidentfrequentie: weinig kans om praktijkervaring in incidentbestrijding op te doen. En daarmee vakkundigheid en inzicht. Dus hoe borgen we dan de kwaliteit van opleiden, trainen en oefenen, oftewel OTO?

  Download publicatie

Interventieorganisatie kerncentrale Doel

Brand is één van de belangrijkste risico’s in elke kerncentrale, dus ook in de Kerncentrale van Doel (KCD). KCD bestaat uit 4 kerncentrales – Doel 1 tot en met Doel 4 – een afvalverwerkingseenheid en een heel aantal administratieve gebouwen. De overwaking van de brandveiligheid in deze installaties is een belangrijke opdracht.

  Download publicatie

Bedrijfsbrandweer Avebe maakt de Blitz

Het aardappelverwerkingsbedrijf Avebe in het Groningse Foxhol hoeft volgens de regels geen bedrijfsbrandweer te hebben. Maar omdat de dichtstbijzijnde korpsen er langer dan vijftien minuten over doen om het terrein te bereiken, heeft het bedrijf er toch een. Paradepaardje is de oldtimer, een Opel Blitz.

  Download publicatie

Nieuwe bedrijfsnoodorganisatie Avebe

Aardappelconcern Avebe voert op al zijn productielocaties een bedrijfsnoodorganisatie nieuwe stijl in. Het bedrijf neemt afscheid van versnipperde hulpverlening door bedrijfsbrandweren, EHBO’ers en bedrijfshulpverleners, en bundelt alle hulpverleningscapaciteit in een compacte en risicogerichte interne hulporganisatie met getrainde first responders.

  Download publicatie

BNO met First Responders: Mars in Veghel

Bedrijven in de chemische industrie kunnen per 1 september gebruik maken van het modulaire opleidings- en oefensysteem ‘First Responder Bedrijfsnoodorganisatie’ (FiRebno). Een doorsnee BHV-organisatie heeft onvoldoende kennis en kunde in huis om noodsituaties met een verhoogd risico het hoofd te bieden. Voor die bedrijven is FiRe bno een uitstekende oplossing.

  Download publicatie

BNO met First Responders: Avebe in Foxhol

Industriële veiligheid begint bij preventie en risicobeheersing, maar het risico tot nul reduceren lukt nooit. Een op de risico’s toegesneden bedrijfsnoodorganisatie moet dat restrisico afdekken met goed opgeleide interne hulpverleners en de juiste uitrusting. Voor die uitdaging stond aardappelmeelconcern Avebe.

  Download publicatie

Industriële noodorganisaties: brandweer-min

Bedrijven met een eigen bedrijfsbrandweer lopen in toenemende mate tegen knelpunten aan. Het in stand houden van zo’n organisatie kost veel geld en inspanning, terwijl door veranderingen in bedrijfsvoeringsprocessen op veel plaatsen de beschikbaarheid van medewerkers om de brandweer te bemensen terugloopt.

  Download publicatie

Managers risicobedrijven hoofdelijk aansprakelijk

De afgelopen jaren is de chemische industrie opgeschrikt door enkele majeure gebeurtenissen die lange tijd de headlines van het nieuws bepaalden. De verwoestende brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in januari 2011 en de sluiting van de Odfjell terminal in Rotterdam in 2012 wegens ernstige veiligheidsgebreken spreken klare taal.

  Download publicatie

BHV 2.0, voorbereiding op nieuwe crisistypen

Het takenpakket voor bedrijfshulpverlening bij klassieke dreigingstypen is al jaren stabiel: het beheersen en bestrijden van een brand(je) of ongeval. Optreden als iemand onwel wordt of een Eerste hulpvraag heeft. Melden en alarmeren van een incident, het gidsen en informatie verstrekken aan de hulpdiensten en natuurlijk het ontruimen en evacueren.

  Download publicatie

Hoe werkt het brein van crisismanagers?

Een verschrikkelijke explosie, overal slachtoffers en brokstukken. Hulpverleners haasten zich naar de plaats van het incident en proberen mensen te helpen en vlammen te doven. Er wordt opgeschaald naar een crisismanagementteam om orde in de chaos te scheppen. De crisismanager overziet de situatie en maakt een razendsnelle analyse.

  Download publicatie

Prepareren of improviseren: stroomuitval bij de brandweer

Bij uitval van elektriciteit worden niet alleen burgers getroffen maar ook hulpdiensten zoals politie, ambulancediensten en de brandweer. Organisaties die bij calamiteiten hulp moeten verlenen, moeten ook zichzelf in stand kunnen houden. Want ook bij langdurig stroomuitval wordt van de brandweer verwacht dat ze haar operationele prestaties blijft leveren.

  Download publicatie

Veiligheid in de haven: safety, security & ISPS

Brandveiligheid in de haven is normaliter een safety-aangelegenheid. Wanneer branden echter met opzet worden aangestoken, zijn het security incidenten. En daarmee vallen ze onder de International Ship and Port Facility Security-code (ISPS-code), in Nederland geïmplementeerd via de Havenbeveiligingswet.

  Download publicatie

Scheepsbrandbestrijding, plicht of kans voor bedrijven?

Voor bedrijven is het essentieel dat zij zich voorbereiden op incidenten die de externe veiligheid bedreigen en de continuïteit van hun bedrijfsvoering kunnen verstoren. (Chemie) bedrijven in de Brzo-, ARIE en VGI-risicocategorieën, kunnen door de veiligheidsregio’s worden verplicht een bedrijfsbrandweerorganisatie te organiseren om maatgevende risico’s af te dekken.

  Download publicatie

Sociale media tijdens een crisis

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. In toenemende mate worden ze ook gebruikt tijdens crises, maar hoe kunnen sociale media nu adequaat (dat wil zeggen effectief en met beperkte risico’s gebruikt worden bij de bestrijding van rampen en crises en waarvoor precies?

  Download publicatie

Explosie en brand bij Avebe TAK

Een explosie, een vuurbal, een weggeslagen stuk bedrijfsgebouw en temperaturen oplopend tot 600 graden Celsius. Brandweerkorpsen uit de weide omgeving van het Groningse Ter Apelkanaal worden op dinsdag 7 februari bij de bestrijding van een grote brand bij aardappelzetmeelconcern Avebe ingezet.

  Download publicatie

Aanwijsachterstanden ingelopen en PPS-samenwerkingen

Tussen de 75% en 100% van de in aanmerking komende bedrijven voor een bedrijfsbrandweer zijn eind dit jaar beoordeeld. De bestaande achterstanden worden daarmee ingehaald. Dat is een van de uitkomsten uit het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Download publicatie

Uitrukkleding is veelal ongeschikt

De brandweer onderzoekt de gevolgen van hittestress bij brandweerlieden. Voorgeschreven hittebestendige uitrukkleding blijkt vaak bij te dragen aan het euvel. Internationaal brandweerexpert Alec Feldman bepleit een omslag in het denken over gevaarsbeheersing voor brandweerpersoneel.

  Download publicatie

PPS bij brandweerzorg

De zorg voor brandveiligheid en hulpverlening is in Nederland ruwweg als volgt georganiseerd: de overheid voorziet in basisbrandweerzorg, bijzondere risico’s worden afgevangen door bedrijfsbrandweren van bedrijven die die bijzondere risico’s veroorzaken en de voorbereiding op rampenbestrijding doen overheid en bedrijven samen. Maar levert deze scherpe scheiding ook de beste organisatorische voorbereiding op calamiteiten, als die gescheiden wordt georganiseerd?

  Download publicatie