Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Seveso, BRZO & Externe Veiligheid

Advies over veiligheidsvraagstukken bij risicobedrijven en overheden

Wanneer een bedrijf de BRZO status krijgt (lage drempel of hoge categorie), gaat dit gepaard met de verplichting veel documenten op te stellen en in de planmatige voorbereiding risicomanagement af te dekken.

Ook voor risicobedrijven die net buiten het BRZO regime vallen is deze plandruk aanzienlijk. Wij ondersteunen bedrijven met het opstellen van documenten zoals het bedrijfsbrandweerrapport, brandveiligheidsplan of bedrijfsnoodplan.

Naast het beheersen van de veiligheidsrisico’s binnen de inrichtingsgrenzen is het voorstelbaar dat een incident een effect heeft buiten de grenzen van de inrichting (externe veiligheid).

Sinds enige tijd is het door de wetgever mogelijk gemaakt om externe veiligheid in industriële clusters ook op een andere manier beleidsmatig te beheersen: de veiligheidscontour.

Whitepaper fluor-schuim i.s.m. H2K

Omdat er veel vragen zijn over nut en noodzaak van fluor-schuim, hebben we de antwoorden op een rij gezet in een gratis, diepgaand en tegelijkertijd to-the-point whitepaper.

Expertise

Kennis van alle grote incidenten in de laatste decennia

De specialistische kennis en tijd die nodig is voor het hoogwaardig opstellen van BRZO documenten is vaak niet bij bedrijven aanwezig. Terwijl de kwaliteit van de documenten cruciaal is bij een soepel verloop van inspectie, preventie en bestrijding/afhandeling van een incident.

Veiligheidscontour gunstig voor investeringsklimaat

Bij de totstandkoming van een veiligheidscontour is doorgaans een flink aantal partijen betrokken. Kappetijn heeft kennis van de belangen van deze partijen en is in staat de verschillende partijen bij elkaar te brengen.

Heeft fluor-schuim nog toekomst?

De toepassing van fluorhoudend blusschuim bij industriële brandbestrijding staat onder druk, vanwege de internationaal aangetoonde risico’s voor het milieu en de volksgezondheid. Wat betekent dit voor jouw (brandweer) organisatie?

Onze diensten

Documentatie, planvorming en implementatie

Kappetijn is uw partner voor het stellen van de juiste vragen over BRZO beleidsvraagstukken. We stellen ook kwalitatieve en uitvoerbare beleidsdocumentatie en operationele planvorming voor u op.

Bij de vaststelling van een veiligheidscontour, wanneer het rekenwerk is voltooid en de betrokken partijen tot een akkoord zijn gekomen, stopt vaak het proces. Terwijl de implementatie dan eigenlijk pas begint. Werkafspraken maken, gevolgen voor vergunningverleners, kansen om slimme innovaties in gang te zetten. Kappetijn is specialist in het begeleiden van deze belangrijke implementatiefase.

Specialisten

Gedreven, kennis van zaken en bovenal pragmatisch ingesteld