Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Bedrijfsnoodorganisaties & crisismanagement

Hoogwaardige bedrijfsnoodorganisaties en optimaal crisismanagement

Een aantal industriële bedrijven wordt op basis van bijvoorbeeld het BRZO 2015 aangemerkt als hoog-risicobedrijf, in het geval van risicovolle bedrijfsprocessen en gevaarlijke stoffen.

Deze hoog-risicobedrijven dienen te beschikken over een veiligheidsbeheersysteem (VBS) op basis van de eisen uit het BRZO 2015. Dit betekent onder andere dat het bedrijf haar geloofwaardige en maatgevende scenario’s dient te inventariseren en uit te werken.

Op basis van de maatgevende scenario’s moet een bedrijf haar industriële bedrijfsnoodorganisatie (BNO) dimensioneren. Afgezien van een aantal standaardelementen verschillen per specifieke situatie de kwantiteit, bevoegdheden en vaardigheden van functionarissen en materieel.

Unieke Opleiding Bedrijfsdeskundige

De Bedrijfsdeskundige kan in noodsituaties een sleutelrol vervullen voor uw organisatie en daarmee voorkomen dat een ‘calamiteit’ een ‘ramp’ wordt.

Expertise

Kappetijn heeft een staat van dienst bij hoog-risicobedrijven

Kappetijn heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van moderne bedrijfsnoodorganisaties en de implementatie van bedrijfsnoodplannen (BNP) om een nieuwe, kwalitatief hoogwaardige BNO tot stand te brengen en in stand te houden.

Trainingen crisismanagement

Daarnaast biedt Kappetijn hoogwaardige trainingen en opleidingen aan om functionarissen in de diverse crisismanagement staven hoogwaardig op te leiden en getraind te houden.

Basisopleiding en training Bedrijfsdeskundige

Het komt ongetwijfeld voor dat uw medewerkers moeten optreden bij incidenten, calamiteiten of andere noodsituaties. Zijn uw medewerkers dan in staat uw organisatie intern en extern door de problemen heen te loodsen?

Onze diensten

BNO, CMT, Bedrijfsbrandweer-aanwijzingen en First Responder

Naast ondersteuning bij de totstandkoming van (delen van) uw veiligheidsbeheersysteem, de bedrijfsnoodorganisatie, uw bedrijfsnoodplan (BNP) en daaraan gerelateerde documenten, heeft Kappetijn veel specialistische kennis opgebouwd over bedrijfsbrandweer-aanwijstrajecten (artikel 31 Wet Veiligheidsregio’s).

Tevens is Kappetijn early adopter van en uw partner voor het First Responder-concept (advies, interim, training). De First Responder heeft uitgebreidere kennis van industriële scenario’s dan een BHV’er of een ontruimer en voert ook andere vooraf gedefinieerde hulpverleningshandelingen uit.

Specialisten

Gedreven, kennis van zaken en bovenal pragmatisch ingesteld