Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Diensten overzicht

Kappetijn bereidt BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s voor op het omgaan met crisisscenario’s en bedrijfsverstoringen. We adviseren over bedrijfscontinuïteit, het voorkomen van bedrijfsschade en crisismanagement.
Veel van onze diensten vind je rechts van de vlinderdas (zie onderstaand figuur): o.a. versterking van bedrijfsnoodorganisaties, bedrijfsbrandweren, crisismanagement, opleidingen sleutelrollen levels 3 en 4 en training van crisisteams.

Advies, Training en Interim

De adviseurs van Kappetijn helpen opdrachtgevers op de volgende manieren met ontwikkelingen en vraagstukken:

(Inter)nationale succesverhalen over veiligheidssamenwerking

Meer veiligheid tegen minder meerkosten: een interessant perspectief voor de gebiedsbeheerder, overheden en bedrijven binnen en buiten de juridische kaders van BRZO en ISPS. Maar wat komt er allemaal kijken bij de vorming van een Mutual Aid of PPS?

Awareness

Houden van awareness-sessies op thema’s als risico- en continuiteitsmanagement, maar ook incident- en crisismanagement.

Planvorming

Maken van operationele en/of multidisciplinaire plannen ter voorbereiding op incident- en crisismanagement.

Toetsing & audit

Toetsen kwaliteit bestaande bedrijfsnoodorganisaties/bedrijfsbrandweren en opstart verbetertrajecten.

Aanwijzen bedrijfsbrandweer

Doen van aanwijsprocedures ex artikel 31 Wet veiligheidsregio’s, inrichten van industriële BHV/First Responder organisaties op basis van Arbowet.

Externe veiligheid

Ontwikkelen en implementeren van beleidskaders ten aanzien van ruimtelijke inrichting en externe veiligheid.

Incident evaluatie

Doen van onderzoek naar risico- en veiligheidsvraagstukken en uitvoeren van incident-evaluaties op bestuurlijk en/of operationeel niveau.

Adviseurs van Kappetijn hebben in de afgelopen jaren mogen adviseren en assisteren in bijzondere trajecten bij opdrachtgevers. Vaak was het verzorgen van opleidingen en trainingen onderdeel van zo’n traject. De kern: vergroten van awareness, kennis en vaardigheden van professionals om in crisisomstandigheden te kunnen handelen en met de beschikbare middelen te werken. 

We zijn met name sterk in het verzorgen van opleidingen, trainingen en oefeningen gericht op levels 3 en 4 van de crisisorganisatie: Basiscursus Bedrijfsdeskundige en Basiscursus Crisismanager / Voorzitter Crisisteam.

Leveren van interim-adviseurs voor specialistische functies in de BNO-organisaties van BRZO-bedrijven: commandant bedrijfsbrandweer, QHSE-manager, hoofd BHV etc.
Een belangrijke specialisatie van Kappetijn is het ondersteunen van stakeholders in industrie- en havengebieden bij de totstandkoming, inrichting en opstart van veiligheidssamenwerkingen in Mutual Aid en PPS verband (Publiek-Private Samenwerking).