Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

De grote vriendelijke reus

Blustrein herstelt dienstregeling voor alle rangeeractiviteiten op Waalhaven Zuid

Het Rotterdamse haven- en industriegebied kent verschillende vervoersmodaliteiten die de haven verbindt met het Europese achterland. Spoor is er daar één van. Grondstoffen en goederen die door schepen worden aangevoerd of door fabrieken gemaakt, worden door vrachttreinen afgevoerd, Europa in.

Rangeerterreinen zijn een essentiële schakel in die spoorse vervoerstromen: één of enkele wagons per vertrekadres worden daar samengevoegd tot langere treinen per verzendadres. Het havengebied kent zes emplacementen, waarvan er op vijf met wagons met gevaarlijke stoffen gerangeerd mag worden. Waalhaven Zuid is één van die vijf.

Oplossing in sneltreinvaart

In november 2020 was spoorbeheerder ProRail op zoek naar aanvulling op het  (brand)veiligheidssysteem voor emplacement Waalhaven Zuid. Kappetijn Safety Specialists heeft in opdracht van ProRail het bestrijdingsconcept uitgewerkt in de vorm van een blustrein. Samen met partners H2K en Kenbri Fire Fighting is in sneltreinvaart een mobiele oplossing bedacht, ontwikkeld, geconstrueerd, getest en opgeleverd.

Na afweging van diverse alternatieven werd gekozen voor een op afstand bestuurde blustrein. In beleidstermen is de blustrein een tijdelijke beheersmaatregel en biedt een oplossing voor een niet 100% dekkend bluswaternet en tekortschietende bereikbaarheid.

Een blustrein dus, die binnen 20 minuten na alarm ter plaatse van het incident de blussing kan inzetten. Daarvoor heeft het 150.000 liter water verdeeld over 5 tanks en 8.000 liter schuimvormend middel aan boord. Locomotief en fifi-container met motor/pomp, FireDos proportioner en brandstof vormen het hart van de trein, om bij een inzet afstand van de brand te kunnen houden. De trein beschikt over monitoren op beide kopse kanten van de trein die met 4.000 liter per minuut tot ruim 80 meter kunnen overbruggen.

Reusachtig blusvoertuig

De trein is feitelijk een reusachtig blusvoertuig: 67 meter lang en 330 ton zwaar. Uitvalsbasis voor de blustrein is een spoor op het terrein van rail-dienstverlener Shunter aan de zuidkant van het emplacement. Shunter voorziet in faciliteiten om de trein operationeel gereed te houden en in 24/7 beschikbaarheid van een machinist.

Bediening van de blustrein geschiedt door een dedicated team van 2 brandweerlieden die eveneens 24/7 beschikbaar zijn, onder leiding van de eerst uitrukkende ploeg van de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam Rijnmond, die voor het emplacement de bedrijfsbrandweerrol voor ProRail invult.

Mini-documentaire over de totstandkoming van dit unieke mobiele blussysteem.

Blus- of brandweertreinen bestaan al langer elders in de wereld. In bijvoorbeeld Alpenlanden bestaan brandweertreinen die gericht zijn op ongevallen in (lange) treintunnels. De functionaliteit van die treinen is meer gericht op technische hulpverlening, deels op brandbestrijding en vooral op aan- en afvoer van mensen in luchtdichte cabines. Bij industriële calamiteiten moet echter voorzien worden in veel water, grote pompcapaciteit en grote worplengte voor water en schuim. De blustrein voor Waalhaven Zuid kan optreden in de open lucht en een snelle knock-down realiseren op grotere brand- en vloeistofincidenten met gevaarlijke stoffen.

Fotografie: © Rob Jastrzebski

Uitgangspunten

Bestaande inzetprocedures leidend
Inzet van de trein binnen de reguliere kaders voor Alarmering, Uitruk en Inzet (AUI) voor industrielocaties in de haven, zoals bepaald door de Veiligheidsregio en de Gezamenlijke Brandweer.
Hoog niveau bedieningsveiligheid voor hulpverleners
Gebruik van de trein moet een hoog niveau van arbo-veiligheid garanderen. Betrokkenen (machinist en brandweer) moeten op een relatief grote afstand van de calamiteit hun werk kunnen doen.
Aansluiting bestaande opleidingen brandweer en machinisten
Machinist, brandweerlieden en bevelvoerders werken binnen de bestaande kennis- en vaardighedenkaders, op basis van normale programma’s voor opleiding, trainingen en (bij)scholing.
Bewezen technieken & modulaire opbouw
De trein moet bestaan uit componenten met bewezen technieken en is modulair opgebouwd, zonder dat voor delen of het geheel bijzondere spoorse of brandweer-keuringen of aparte certificeringen vereist zijn.
Opdrachtgever
Samenwerkingspartners

Verplichte kost

Deze informatie moet je gelezen hebben

Er is véél informatie over veiligheid op het spoor. Maar wat is relevant? Wij hebben honderden onderzoeken, artikelen en rapporten voor je doorgespit. Het meest relevante leesvoer vind je hier, speciaal voor veiligheidsregio’s/centrumgemeenten, omgevingsdiensten/vergunningverleners, bedrijven/brancheorganisaties en gebiedsbeheerders/havenbedrijven.

Welcome to the grid: Industrial Firefighting Train

Protecting rail yards with new developments in fire fighting

De blustrein van Waalhaven Zuid

Het grootste blusvoertuig van Nederland

Rangeren met gevaarlijke stoffen op emplacement Waalhaven Zuid hervat

De 'vriendelijke reus'

Specialisten

Gedreven, kennis van zaken en bovenal pragmatisch ingesteld