Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Projecten Nederland

In de voorbije jaren hebben opdrachtgevers ons mooie projecten toevertrouwd. Zowel in de publieke als de private sector. Hier vindt u een selectie uit onze opdrachtenportefeuille van de laatste jaren, op het gebied van advies, training en interim. Projecten met veel betekenis voor mens en organisatie.

PPS in Europoort, Gezamenlijke Brandweer

De gemeenten Rotterdam en Rozenburg, het Havenbedrijf van Rotterdam en de BRZO-bedrijven met een brandweeraanwijzing besluiten gezamenlijk een organisatie op te richten die belast wordt met alle operationele hulpverleningstaken in het haven- en industriegebied. Zo ontstaat een hulpverleningsorganisatie die wereldwijd de grootste in haar soort is. Kappetijn heeft aan de basis gestaan van ontwerp en ontwikkeling van de Gezamenlijke Brandweer van 1995 tot 1998.

BNO in Nederland, Duitsland en Zweden, Avebe

De meeste (inter)nationale locaties van Avebe (productie aardappelzetmeel) vallen onder Seveso-regelgeving. Kappetijn heeft een survey uitgevoerd op elk van de sites en geïnventariseerd aan welke eisen een site moet voldoen, tegen de achtergrond van landelijke en lokale wet- en regelgeving, verzekeraarseisen, brancherichtlijnen en continuïteitseisen van centraal en lokaal sitemanagement. In Nederland is tevens gestart met implementatie van diverse versterkingsmaatregelen.

Analyse aansprakelijkstelling, Gemeente Venlo

De gemeente Venlo wordt geconfronteerd met een grote brand in een opslagloods met printer- en computerapparatuur. De brandweer wordt vervolgens aansprakelijk gesteld door de verzekeraars vanwege vermeende nalatigheid. Kappetijn levert een analyse van de opzet van de regelgeving met betrekking tot vergunningadvisering en de kwaliteit van het vergunningdossier. De rapportage is ingebracht bij de rechtbank. De vordering van de verzekeraars is afgewezen.

Industrieel veiligheidsbeleid, Sohar Industrial Port Company

Sohar ontwikkelt zich razendsnel tot een modern havengebied met grootschalige industriële bedrijvigheid. Op het gebied van industriële veiligheid werkt het havenbedrijf van Sohar samen met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Kappetijn ondersteunt Sohar in de ontwikkeling van modern industrieel veiligheidsbeleid, de realisatie van veiligheidsvoorzieningen voor operationele hulpverlening en een veiligheids-PPS naar voorbeeld van de Gezamenlijke Brandweer.

Evaluatie inzet bedrijfsbrandweer, Sitech

Op het Chemelot-terrein vindt een grote brand plaats in een opslagloods met kunststof en chemicaliën. Als BRZO-locatie heeft Chemelot de verplichting om de inzet te evalueren. Kappetijn toetst de inzet van de bedrijfsbrandweer en het crisisteam aan de eisen die worden gesteld in zowel vergunningen en brandweeraanwijzing als interne richtlijnen. Kappetijn maakt daarmee objectief zichtbaar welke operationele prestaties de bedrijfsnoodorganisatie van Sitech op Chemelot levert.

Evaluatie crisismanagement, Veiligheidsregio Limburg Noord & gemeente Roermond

In december 2014 ontwikkelt zich een grote brand in het centrum van Roermond. Enkele uren na aanvang van de brand stelt de burgemeester een noodverordening in, waarmee het stadscentrum met onder meer winkels en station, onbereikbaar wordt. Gezien de timing voor de kerstperiode heeft dit een grote maatschappelijke impact. Kappetijn mag nadien het crisismanagement evalueren dat op bestuurlijk niveau binnen Roermond en de Veiligheidsregio is verricht.

Basiscursus Bedrijfsdeskundige / Calamiteitencoördinator (level 3), Rotterdam World Gateway, MSD/Aspen Pharma en Nucleair Research & Consultancy Group

Selecteren en opleiden van groepen medewerkers voor de rol van Bedrijfsdeskundige / Calamiteitencoördinator op level 3 (Command & Control). Een vijfdaagse opleiding die bij diverse opdrachtgevers is verzorgd.

Basiscursus Crisismanager / Voorzitter CMT (level 4), Heineken, Q8, Westlandinfra, Nucleair Research & consultancy Group, Teijin Aramid

Verzorgen van crisismanagement-opleidingen en trainingen op level 4 bij diverse opdrachtgevers. Trainingsduur één dagdeel tot één dag.

Interim commandant bedrijfsbrandweer, NRG

Nuclear Research & consultancy Group (NRG) exploiteert in de Noord-Hollandse duinen nabij Petten diverse nucleaire faciliteiten. Op basis van nucleaire en veiligheidsregelgeving beschikt NRG op de locatie over een bedrijfsbrandweer die met een korte opkomsttijd operationele bestrijdingscapaciteit kan leveren. Kappetijn heeft bijgedragen aan het reviseren van de brandweerrapportage die NRG verplicht is op te stellen en voorzag op interim-basis in de functie van commandant brandweer.

Interim postcommandant, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Voor de post Doetinchem van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland was tijdelijk behoefte aan een postcommandant. Versterking van de regionale verbinding, enthousiasmeren van het korps en zorgen voor nieuwe instroom behoorden tot de doelen voor de interim. Kappetijn leverde een interim met de benodigde kwaliteiten en competenties, een niet-brandweerman met veel affiniteit en geloofwaardigheid voor deze positie.

Meer voorbeelden van interim-opdrachten

  • Interim directeur opleidingen, Hollandse brandweer en Hulpverlenings Bond
  • Interim hoofd pro-actie & preventie, Brandweer Friesland
  • Interim hoofd preventie, Brandweer Flevoland
  • Interim medewerker bedrijfsbrandweer / plv. commandant bedrijfsbrandweer, MSD/Aspen
  • Interim hoofd staf bedrijfsbrandweer, Sitech/Chemelot
  • Interim teamleider aanwijzingen & vergunningadvies industrie, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

(Inter)nationale succesverhalen over veiligheidssamenwerking

Meer veiligheid tegen minder meerkosten: een interessant perspectief voor de gebiedsbeheerder, overheden en bedrijven binnen en buiten de juridische kaders van BRZO en ISPS. Maar wat komt er allemaal kijken bij de vorming van een Mutual Aid of PPS?