Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Dick van Roosmalen

Dick is sinds 2018 als adviseur verbonden aan Kappetijn. In de afgelopen jaren heeft hij zijn kennis van gevaarlijke stoffen kunnen toepassen bij de brandweer in (bijna) elke veiligheidsregio in Nederland en industriële projecten in verre en minder verre buitenlanden.

Het werk varieerde van kleinschalige projecten tot ondersteuningstrajecten gedurende meerdere jaren. Deels was het specialistisch werk voor bijvoorbeeld risicobeheersing, externe veiligheid, bedrijfsbrandweren, tunnelveiligheid of dekkingsplannen. Daarbij is (onder andere) gebruik gemaakt van de programma’s Effects en Safeti-NL om de effecten van scenario’s en de risico’s van inrichtingen te beoordelen. Het betrof vaak werk voor rampenbestrijding, oefenprogramma’s, opleidingen, voertuigonderhoud, ademluchtwerkplaatsen, meldkamers, geografische informatiesystemen (GIS) en aansturing van een software-ontwikkelteam. In andere projecten ging het om meer generieke beleidsondersteuning, investeringsplannen, organisatieadvies of interim-management.

TU Eindhoven en MIT

Dick is opgeleid als chemisch technoloog. Van 2001 tot 2005 was hij werkzaam als onderzoeker procesontwikkeling aan de Technische Universiteit Eindhoven. Een deel van het werk is gedurende anderhalf jaar uitgevoerd aan het vooraanstaande Massachusetts Institute of Technology in Boston (VS). In 2005 verbond hij zich als consultant aan Adviesbureau Van Dijke. Het adviesbedrijf is in 2007 ondergebracht bij Falck en Dick heeft er vervolgens nog 11 jaar gewerkt.

Dick heeft een groot vermogen om gedetailleerd te analyseren en te komen tot weloverwogen oplossingen. Hij denkt in heldere, logische structuren en verbanden en is gericht op een realistische en pragmatische aanpak van vraagstukken.

In diverse trajecten heeft Dick bijgedragen aan de vernieuwing en totstandkoming van bedrijfsbrandweer- en veiligheidsorganisaties, al dan niet in de variant van Publiek-Private Samenwerking. Op locaties in Zwijndrecht (outsource ProRail Kijfhoek), Budel (convenant voor Veiligheidsregio met Nyrstar), Zoeterwoude (outsource Heineken) en Moerdijk (PPS Post Moerdijk) was hij betrokken bij de dimensionering en ontwikkeling van bedrijfsbrandweerorganisaties. In Antwerpen en Koeweit verrichte hij onderzoek en stond hij aan de basis van de (her)inrichting van lokale industriekorpsen.

Realistische en pragmatische aanpak

Dick heeft een groot vermogen om gedetailleerd te analyseren en te komen tot weloverwogen oplossingen. Hij denkt in heldere, logische structuren en verbanden en is gericht op een realistische en pragmatische aanpak van vraagstukken. Als teamworker is hij daarbij in staat tot het meenemen van mensen in (verander)processen. Zijn inhoudelijke sterkte, zijn chemisch technologische kennis, weet hij goed te combineren met de wereld van risicobeheersing, industriële veiligheid, brandweerzorg en crisisbeheersing. Hij is inzetbaar als projectconsultant, beleidsadviseur en interim manager.