Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Internationale projecten

Opdrachtgevers vertrouwen ons ook steeds vaker internationale projecten toe. Op deze pagina vindt u een selectie uit onze internationale opdrachtenportefeuille van de laatste jaren, op het gebied van advies, training en interim.

SIPC (Sohar/Oman)

Sohar Industrial Port Company in Oman wil, samen met de industrie in de haven, een veiligheidsorganisatie ontwikkelen die bij industriële incidenten snel en adequaat kan optreden. Kappetijn ondersteunt de stakeholders in Sohar met ontwerp, ontwikkeling en implementatie van een Sohar Emergency Response Organization (SERO), een industriële response organisatie bestaande uit een geborgde bezetting van 6 hulpverleners, 2 ambulanciers en roostermatig verankerde OvD’s en centralisten.

Adviseurs

Petrom (Roemenië)

Petrom, raffinaderij en tankopslagcomplex in Roemenië, koerst op evaluatie van de dienstverlening van de bedrijfsbrandweer, die door een professionele private partij wordt geleverd. Kappetijn ondersteunt door het maken van een wereldwijde inventarisatie en beoordeling van bedrijven die bedrijfsbrandweerzorg, tankbrand-bestrijding & ambulancezorg als private service bij wijze van outsourcing in de markt zetten.

Adviseurs

Port of Rotterdam (Nederland)

Het havenbedrijf van Rotterdam wil een internationale benchmark om de operationele slagkracht voor industriële veiligheid, die nu in de haven door de Gezamenlijke Brandweer wordt gerealiseerd, te kunnen vergelijken met ‘peers’ in Antwerpen en Hamburg, Singapore, Houston en Corpus Christi. Kappetijn voert de benchmark uit en maakt aard, omvang, kwaliteit, inzetsnelheid en organisatiewijzen van de internationale havenorganisaties vergelijkbaar. Mede via het Joiff-netwerk worden snel en effectief de juiste mensen benaderd voor interviews, persoonlijk of via Skype.

Adviseurs

Joiff (Engeland)

Samen met Joiff (Joint Oil Industry Fire Forum) doet Kappetijn een wereldwijde inventarisatie van veiligheidsorganisaties in haven- en industriegebieden die als Mutual Aid en/of Publiek Private Samenwerking zijn vormgegeven. De inventarisatie leidt tot inzicht in Mutual Aid organisaties in onder meer België, Duitsland, Engeland, Zweden, Hongarije, Finland, Oman en Amerika.

Er worden onder meer bedrijfsbezoeken afgelegd aan Hongarije (FER brandweer), Finland (Neste brandweer), Engeland (Wilton brandweer & Essex Mutual Aid) en Duitsland (Lyondell/Shell brandweer).

Adviseurs

Kuwait / KPIL & KPNWE (België)

Business units van Q8/Kuwait in Antwerpen, voor International Lubricants (KPIL) en logistiek/retail in North West Europe (KPNWE), willen op level 4 getraind worden op de omgang met crisismanagementvraagstukken en de samenwerking met overheidshulpdiensten. Kappetijn organiseert crisistrainingen voor deels internationaal ingevulde management- en stafteams tegen de achtergrond van Belgische beleidsvorming en regelgeving.

Adviseurs

Brandweer Zone Rand (België)

België werkt aan versterking van de brandweerzorg door schaalvergroting. Gemeentelijke korpsen gaan samenwerking in grotere verbanden die ‘brandweer-zones’ heten. Ondersteunend aan Falck adviseert Kappetijn over de ontwikkeling van Zone Rand (boven Antwerpen) door het maken van een regionaal organisatieplan.

Adviseurs

Lanxess Rubber, Zwijndrecht (België)

Lanxess Rubber NV is een bedrijf aan de Schelde dat Butyl-rubber produceert. Hiervoor is afwisselend onder meer Broom en Chloor nodig. Lanxess heeft dit in grote hoeveelheden op de locatie aanwezig, hetgeen het bedrijf de kwalificatie ‘Seveso hoge drempel’ geeft. Ondersteunend aan FPC vult Kappetijn ruim een jaar op interim-basis de functie van interventieleider/bedrijfsbrandweercommandant in. In deze periode wordt voorgesorteerd op een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van het materieel-, voertuig- en trainingspakket van de bedrijfsbrandweer.

Adviseurs

(Inter)nationale succesverhalen over veiligheidssamenwerking

Meer veiligheid tegen minder meerkosten: een interessant perspectief voor de gebiedsbeheerder, overheden en bedrijven binnen en buiten de juridische kaders van BRZO en ISPS. Maar wat komt er allemaal kijken bij de vorming van een Mutual Aid of PPS?