Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Samenwerken voor veiligheid: Mutual Aid & PPS

Kansen voor veiligheidsregio, risico-bedrijf en gebiedsbeheerder

Op steeds meer plekken worden emergency response, de reactie van hulpdiensten op een calamiteit, en de beheersing van risico’s in gezamenlijkheid georganiseerd.

Deze samenwerkingen komen tot stand omdat het loont. Niet alleen in financiële termen, maar ook in operationele termen, kwaliteit en slagkracht.

Als een sleutelpartij de volgende vragen met ‘ja’ beantwoordt, is het zinvol om met anderen een proces te starten dat op een PPS kan uitkomen: (1) Zijn er ontwikkelingen of problemen in jouw organisatie? (2) Moeten de ontwikkelingen of problemen nu aangepakt worden? (3) Is samenwerking met anderen de voorkeursvariant in de aanpak van de ontwikkeling of het probleem?

Nieuw: Whitepaper Mutual Aid & PPS

Samenwerken voor veiligheid: beter met minder. Samen verantwoordelijk, samen organiseren, samen besturen, samen betalen.

Verplichte kost

Deze informatie moet je gelezen hebben

Er is véél informatie over Mutual Aid en PPS. Maar wat is relevant? Wij hebben honderden onderzoeken, artikelen en rapporten voor je doorgespit. Het meest relevante leesvoer vind je hier, speciaal voor veiligheidsregio’s/centrumgemeenten, omgevingsdiensten/vergunningverleners, bedrijven/brancheorganisaties en gebiedsbeheerders/havenbedrijven.

Whitepaper
Mutual Aid & PPS

Artikel
De kracht van publiekprivate samenwerking

Artikel
The best of both worlds: Mutual Aid in the Netherlands

Artikel
Port of Amsterdam: combining forces in Mutual Aid & PPP

Artikel
PPP & Mutual Aid in Sohar: Strength in Unity

Onze diensten

Specialistische begeleiding van nieuwe samenwerkingsverbanden

De adviseurs van Kappetijn zijn betrokken bij veel van de PPS-constructies die in de laatste jaren in Nederland zijn ontstaan of op dit moment ontstaan. Daarnaast voert Kappetijn internationaal onderzoek uit, in samenwerking met JOIFF, naar Mutual Aid constructies wereldwijd.

Dit maakt dat de adviseurs goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden met betrekking tot Mutual Aid en PPS. Samen met de klant kan zo een maatwerkoplossing worden vormgegeven.

Internationale Projecten

Kappetijn organiseert wereldwijd veiligheidssamenwerking

Kappetijn ondersteunt onder meer in onderstaande nationale en internationale MA/PPS-gerelateerde projecten:

  • Inventarisatie & evaluatie MA & PPS organisaties in internationaal verband (met JOIFF)
  • Benchmark havenveiligheid in Rotterdam, Moerdijk, Antwerpen, Hamburg, Singapore, Houston en Corpus Christi
  • Marktverkenning wereldwijd voor private organisatie die (bedrijfs)brandweerzorg middels outsourcing leveren
  • Inventarisatie en uitwerking MA/PPS organisaties in Nederland (met IFV)
  • Ontwerp en organisatie van operationele veiligheidseenheid (brandweer en ambulance) in haven van Sohar (Oman), samen met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Specialisten

Uitermate flexibel en benaderbaar