Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

De twee gezichten van fluor-schuim

Heeft fluor-schuim nog toekomst?

De toepassing van fluorhoudend blusschuim bij industriële brandbestrijding staat onder druk. De reden: de internationaal aangetoonde risico’s voor het milieu en de volksgezondheid.

Wat betekent dit voor jouw (brandweer) organisatie? We merken dat publieke en private organisaties nog niet goed op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving en de maatschappelijke druk op het gebied van fluorhoudend blusschuim. Wat zijn de gevaren van fluorhoudend schuim? 

Wat houdt de nieuwe wetgeving precies in? Moet ik nu in actie komen? Op deze en andere fluor-vragen geven wij in een serie blogs, lezingen en whitepapers antwoord en advies, te vinden op deze pagina.

Whitepaper fluor-schuim i.s.m. H2K

Omdat er veel vragen zijn over nut en noodzaak van fluor-schuim, hebben we de antwoorden op een rij gezet in een gratis, diepgaand en tegelijkertijd to-the-point whitepaper.

Verplichte kost

Deze informatie moet je gelezen hebben

Er is véél informatie over fluorhoudend blusschuim. Maar wat is relevant? Wij hebben honderden onderzoeken, artikelen en rapporten voor je doorgespit. Het meest relevante leesvoer vind je hier, speciaal voor brandweren van veiligheidsregio’s, industriële bedrijven, defensie en luchthavens.

Whitepaper
Fluorhoudend blusschuim

Artikel
Fluor in blusschuim en de uitspraak van het federale hof in Duitsland

Artikel
Blusschuim, wolf in schaapskleren

Onderzoek
LEC Brandweer BRZO

Blog
Fluorhoudend blusschuim, een vloek of een zegen?

Onze diensten

Kappetijn kent de ins en outs van fluor-schuim

Kappetijn analyseert jouw specifieke situatie en adviseert op maat. Hierbij houden we rekening met een breed spectrum aan overwegingen: de effectiviteit van het blusmiddel, compatabiliteit met bestaande blussystemen, operatie en logistiek, enz. Daarnaast ondersteunen we organisaties bij veranderingen in vergunning(en) en brandweeraanwijzingen en het overleg met bevoegde gezag en toezichthouders.

Projecten

Toonaangevend onderzoek voor LEC Brandweer BRZO

De onaangename eigenschappen van fluor-schuim nopen de brandweer tot nadenken over alternatieven. Kan het zónder fluor? En zijn er alternatieve schuimmiddelen of andere blusstoffen die even effectief zijn als fluorhoudend schuim?
Deze vragen waren de input van een onderzoek dat Kappetijn heeft uitgevoerd in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO, de landelijke kennisorganisatie voor het BRZO-toezicht op de industrie door de veiligheidsregio’s.

Specialisten

Uitermate flexibel en benaderbaar