Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Kappetijn Safety Specialists werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Kappetijn Safety Specialists geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Kappetijn Safety Specialists biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Kappetijn Safety Specialists is niet verantwoordelijk voor pagina’s en bestanden van externe partijen waar naar verwezen wordt.

Kappetijn Safety Specialists verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.

Kappetijn Safety Specialists kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden door het gebruik van de informatie op onze website.

Kappetijn Safety Specialists zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Kappetijn Safety Specialists kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Gebruiker/bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

The following applies to our website. By using the website, you agree with this disclaimer.

Kappetijn Safety Specialists regularly updates the content of the website. Despite these efforts it is possible that the content of this website is incomplete or out of date.

Kappetijn Safety Specialists in no way ensures the correctness or completeness of the information consulted on this website.

Kappetijn Safety Specialists does not guarantee the safety of our website and can thus not be held liable for any damages directly or indirectly suffered from the use of our website.

Kappetijn Safety Specialists is not responsible for pages or documents of external parties to which can be referred.

Kappetijn Safety Specialists presents information on its website, without any guarantee or safeguard. No rights can be derived from the information provided on the website.

Kappetijn Safety Specialists cannot be held liable for any damages suffered from the use of the information on our website.

Kappetijn Safety Specialists can alter or terminate the website at any moment as seen fit by ourselves. Kappetijn Safety Specialists cannot be held liable for the consequences of alterations or terminations on/of their website.

User/visitor of the website is personally responsible for the use of all information provided on our website.