Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Through our website, a cookie of the American Google company is placed as part of their “Analytics” service. We utilize this service to keep track of and get reports about how visitors use the website. Google can provide this information to third parties if Google is legally mandated hereto, or insofar as the third parties process the information on behalf of Google. We do not have any influence over this. We have not given Google permission to use the received analytics information for other Google services.

The information collected by Google is anonymized as much as possible. Your IP-address is explicitly not included. The information is transferred to and saved by Google on servers in the United States. Google is to keep itself to the Safe Harbor principles and is connected to the Safe Harbor-program of the American Ministry of Trade. This means that there is an appropriate degree of protection for the possible processing of personal data.

Turning off cookies

Most browsers are automatically set to accept cookies, but you can reset your browser to deny all cookies or to indicate when a cookie is sent. It is however possible that some functions and services, on our and other websites, will not function correctly if cookies are disabled in your browser.