Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Updates

Een selectie uit onze nieuwsberichten en blogs

Bedrijfsdeskundige (Level 3)

Als behartiger van bedrijfsbelangen vervult de Bedrijfsdeskundige een cruciale rol
tijdens calamiteiten. Binnen Nederland is Kappetijn Safety Specialists op dit
moment de enige opleider die een basiscursus Bedrijfsdeskundige/
Calamiteitencoördinator (level 3) aanbiedt.

Lees verder  
Kappetijn helpt haar opdrachtgevers om de omgang met risico’s in hun omgeving te verbeteren.

Kappetijn kent de wereld waarin haar opdrachtgevers zich begeven. Onze adviseurs beschikken over de kennis om samen met u de relevante dreigingen en incidentscenario’s te identificeren. Kappetijn helpt en ondersteunt, adviseert en maakt plannen, verzorgt trainingen en evalueert (waar nodig) na een incident, zodat leerpunten uw preparatie verder versterken.

Kappetijn supports its clients in improving the ways in which they deal with risks in their environment.

Kappetijn understands the world in which its clients operate. Our consultants possess the knowledge and skills to identify the relevant threats and incident scenarios together with you. Kappetijn helps and supports, consults and makes plans, provides training and evaluates (where necessary) after an incident, so that important lessons can further strengthen your preparation.

Open inschrijving Basisopleiding Bedrijfsdeskundige

Begin 2023 start een 4-daagse open inschrijving Basisopleiding Bedrijfsdeskundige voor de doelgroep ‘Industrie risicorelevante en BRZO bedrijven’. Deze opleiding wordt door het NIBHV gecertificeerd. 

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, of mocht deze workshop u niet passen kunt u contact opnemen middels het onderstaande e-mailadres.

Aanmelden voor de basisopleiding

67 Meter lang, 330 ton zwaar, 150.000 liter water en 8.000 liter blusschuim:

Dit is het grootste blusvoertuig ter wereld

Bekijk de mini-documentaire over de totstandkoming van dit unieke mobiele blussysteem.

Publicaties

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid

Bedrijfsbrandweerrapport of brandveiligheidsplan

Bepaling van benodigde brandveiligheidsvoorzieningen op basis van de risico’s

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken moeten aan de hand van scenario’s vaststellen welke repressieve voorzieningen nodig zijn om de risico’s bij calamiteiten te beheersen. Kappetijn Safety Specialists ondersteunt bedrijven met het selecteren van geloofwaardige en maatgevende scenario’s. Aan de hand van deze scenario’s bepalen wij samen met de opdrachtgever de benodigde repressieve voorzieningen. De bevindingen leggen wij vast in een bedrijfsbrandweerrapport of brandveiligheidsplan en worden afgestemd met het bevoegd gezag.

Heeft fluor-schuim nog toekomst?

De toepassing van fluorhoudend blusschuim bij industriële brandbestrijding staat onder druk, vanwege de internationaal aangetoonde risico’s voor het milieu en de volksgezondheid. Wat betekent dit voor jouw (brandweer) organisatie?