Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

KSS spreekt op mini-symposium van H2K/Cabo over blusschuim en Fluor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
De eRIC beurs is een jaarlijks terugkerend evenement dat in het teken staat van rampenbestrijding, incidentmanagement en crisisbeheersing. Tijdens de beurs wordt stilgestaan bij toekomstige ontwikkelingen en trends en is er ruimte voor kennisdeling en verbinding.

H2K organiseerde dit jaar voor het eerst een mini-symposium in het teken van blusschuim: ‘Blusschuim in het milieu, problematisch of niet…?’. Vier inhoudsdeskundigen uit het werkveld waaronder Jerry Krijn, Peter de Roos, Raymond Bras en Kees Kappetijn deelden hun visie met betrekking tot het onderwerp. Naast de milieu aspecten van het Fluor component in blusschuim werd er stilgestaan bij eventuele alternatieven en de toepasbaarheid bij verschillende soorten incidenten.

In navolging op het mini-symposium heeft KSS een Whitepaper opgesteld. In dit document wordt de problematiek van Fluor eenvoudig en concreet uiteengezet, alle genodigden van het symposium ontvangen digitaal een versie.