H2K realiseert First Responders op raffinaderij Neste Oil

De op de Maasvlakte gevestigde dieselraffinaderij van Neste bouwde de afgelopen jaren samen met opleider H2K aan een bedrijfsnoodorganisatie op basis van first responders bno. Deze kreeg uiteindelijk groen licht van de Veiligheidsregio en het bevoegd gezag. Iedereen tevreden.

BNO met First Responders: NXP in Nijmegen

Werk in uitvoering bij NXP Semiconductors in Nijmegen. De organisatie bouwt zijn bedrijfsbrandweer om tot een first responderorganisatie (FiRe bno) die beter aansluit op het risicoprofiel, de behoefte en de resources van de onderneming.

First Responders bij Avebe Foxhol: implementatie

Met een certificatiebord voor het gebouw van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) en een meter cake voor de medewerkers, bekrachtigde NIBHV-directeur Koos Pulleman op 19 december jongstleden de officiële erkenning van het First Responder bedrijfsnoodorganisatie team van Avebe in Foxhol.

Nieuwe bedrijfsnoodorganisatie Avebe

Aardappelconcern Avebe voert op al zijn productielocaties een bedrijfsnoodorganisatie nieuwe stijl in. Het bedrijf neemt afscheid van versnipperde hulpverlening door bedrijfsbrandweren, EHBO’ers en bedrijfshulpverleners, en bundelt alle hulpverleningscapaciteit in een compacte en risicogerichte interne hulporganisatie met getrainde first responders.

BNO met First Responders: Mars in Veghel

Bedrijven in de chemische industrie kunnen per 1 september gebruik maken van het modulaire opleidings- en oefensysteem ‘First Responder Bedrijfsnoodorganisatie’ (FiRebno). Een doorsnee BHV-organisatie heeft onvoldoende kennis en kunde in huis om noodsituaties met een verhoogd risico het hoofd te bieden. Voor die bedrijven is FiRe bno een uitstekende oplossing.

BNO met First Responders: Avebe in Foxhol

Industriële veiligheid begint bij preventie en risicobeheersing, maar het risico tot nul reduceren lukt nooit. Een op de risico’s toegesneden bedrijfsnoodorganisatie moet dat restrisico afdekken met goed opgeleide interne hulpverleners en de juiste uitrusting. Voor die uitdaging stond aardappelmeelconcern Avebe.

Industriële noodorganisaties: brandweer-min

Bedrijven met een eigen bedrijfsbrandweer lopen in toenemende mate tegen knelpunten aan. Het in stand houden van zo’n organisatie kost veel geld en inspanning, terwijl door veranderingen in bedrijfsvoeringsprocessen op veel plaatsen de beschikbaarheid van medewerkers om de brandweer te bemensen terugloopt.