Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Mark Röttgering

Mark is sinds 1 november 2021 begonnen als senior consultant bij Kappetijn. Hij heeft de afgelopen 25 jaar in allerlei rollen binnen de brandweer en Veiligheidsregio’s gewerkt. Van inhoudsdeskundige tot leidinggevende. Zowel operationeel als in de koude fase. Niet alleen als werknemer maar ook als interimmanager/adviseur.

De inhoud van het werk varieerde van kleinere projecten tot managen van (een deel) van een korps. Het betrof vaak werk voor rampenbestrijding, veiligheidsbureaus, oefenprogramma’s, opleidingen, werving en selectie, meldkamers, invoering Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), voorbereiding en uitvoering van de operatie.

Universiteit Utrecht en Nibra

(Nederlands instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, Nu IFV)

Na twee jaar Geofysica te hebben gestudeerd en het behalen van het propedeusediploma heeft hij de overstap gemaakt naar Nederlands recht. In 1990 heeft hij het diploma behaald in de richting Bedrijfs-, Sociaal en Economisch Recht.

Als jurist heeft hij onder meer gewerkt bij de Arrondissementsrechtbank Zwolle, waar hij als gerechtssecretaris zich bezighield met Civiel recht (korte gedingen) en Bestuursrecht (voorlopige voorzieningen). Na de rechtbank volgde de overstap naar de ‘Brandweer academie’. Daar heeft hij de opleiding tot Hoofdbrandmeester (officiersopleiding) gevolgd alsmede diverse aanvullende opleidingen; onder meer Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen.  

Mark kan goed analyseren en geeft veel aandacht aan de menselijke verhoudingen. Door op een juist moment de knopen te helpen doorhakken ontstaan er weloverwogen en gedragen oplossingen. Hij denkt in heldere, logische structuren en verbanden en is gericht op een realistische en pragmatische aanpak van vraagstukken met oog voor de omgeving.

Mark is als brandweerofficier begonnen in Rotterdam. Daarna volgden Amsterdam en de regio Zaanstreek Waterland. In Amsterdam heeft hij aan de basis gestaan van het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal. Na zijn periode in dienst bij verschillende brandweren heeft hij vele projecten en interim werk bij diverse regio’s gedaan. Onder meer het schrijven van een organisatieplan voor AYMA/AMAS (Amsterdam Mutual Aid Systeem), interim commandant Edam-Volendam, kazernemanager in Amsterdam en projectleider operationaliseren van het CBRNE-peloton Rijnmond behoorden tot de werkzaamheden.

Omdat hij meer betrokken wilde zijn bij de operatie is hij aan de slag gegaan bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Als programmamanager heeft hij bijgedragen aan een breed scala aan onderwerpen. Waar mede gelet op zijn juridische achtergrond hij ook betrokkenheid had bij de PPS-constructies van Schiphol en Tata.

Operationeel als Hoofdofficier en Algemeen Commandant Brandweerzorg was hij bij diverse incidenten betrokken, ook op Tata en Schiphol, daar waar de pps constructie daadwerkelijk tot uitvoering kwam.