Nieuwe fase voor Platform Industriële Incidentbestrijding

Het samenwerkingsorgaan Platform Industriële Incidentbestrijding (PII) voor grote gespecialiseerde bedrijfsbrandweren, werkt aan versterking van zijn structuur. Er worden nieuwe partners gezocht en via een centraal alarmnummer is het platform 24/7 bereikbaar.

Industriële brandbestrijders bundelen krachten: koppelkracht

De brand bij ChemiePack in Moerdijk in januari 2011 heeft de brandweersector en de veiligheidsregio’s met de neus op de feiten gedrukt: voor dergelijke brandscenario’s is veel en robuust materieel en deskundigheid nodig. Maar wat is er binnen Nederland aan specialistisch materieel en deskundigheid voorradig en waar staan die eenheden?

Samen sterk voor industriële incidentbestrijding

Grootschalige chemiebranden zijn een dilemma voor tankterminals en chemische industrieën. Ze komen bijna nooit voor, maar de regelgeving verplicht de ondernemingen wel om zich er adequaat op te prepareren. In de belangrijkste Nederlandse industrieclusters zijn gespecialiseerde industriële brandweerorganisaties actief, die deze grootschalige brandrisico’s afdekken.

Platform Industriële Incidentenbestrijding (PII) operationeel

De industriële brandweerkorpsen van VNCI-leden Sitech Geleen op Chemelot, Dow Terneuzen en Shell Moerdijk en de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam hebben zich verenigd in het PII (Platform Industriele Incidentbestrijding) om snel en adequaat op industriële incidenten te kunnen reageren.

Opstart PII Bedrijfsbrandweer nu landelijk inzetbaar

De bedrijfsbrandweer van petrochemiebedrijven kan voortaan teams met kennis en materieel inzetten om grote incidenten elders in het land te helpen bestrijden. De bedrijven hebben samen met de publieke brandweer vorig jaar de stichting Platform Industriële Incidentbestrijding opgericht.

Haventerminals AMAS Amsterdam onderdeel van PII

Brandweerkorpsen van bedrijven en gemeenten kunnen industriële incidenten beter bestrijden door samen op te trekken, ook in de Amsterdamse haven- en metropoolregio. Dit gebeurt in het Platform Industriële Incidentbestrijding (PII).