Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Chemisch Advies Rotterdam Rijnmond op nieuwe leest geschoeid

De Adviseur Gevaarlijke Stoffen-taak in Rotterdam-Rijnmond zit sinds kort in een nieuw jasje. Na veertig jaar uitvoering door DCMR Milieudienst-Rijnmond, zijn de chemisch adviseurs sinds begin dit jaar brandweerfunctionarissen en verhuisden ze organiek naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De nauwe samenwerking met de DCMR blijft gehandhaafd.

Hanteer het juiste referentiekader

Naast de fossiele brandstoffen als benzine en diesel bestaan er inmiddels zo’n tiental nieuwe oftewel alternatieve brandstoffen. Wat hiervan de eigenschappen en dus ook de gevaren zijn, wordt zo langzamerhand steeds beter in kaart gebracht. De Kennistafel Alternatieve Brandstoffen draagt daaraan bij.

Transport van dierlijke bijproducten

In de buurt van Amsterdam reed deze Poolse tankwagen. Op de achterzijde was slechts een Categorie 1-etiket aangebracht. Dit is geen ADR-etiket, maar duidt op een indeling van de Europese verordening 1069/2009 voor ”niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten”. Dierlijke bijproducten worden in deze verordening ingedeeld in drie categorieën, die lopen van ‘1’ (meest […]

Controle containers uit Tianjin

Van de duizenden containers die in Tianjin stonden ten tijde van de explosies, zijn er recentelijk zeventig aangekomen in de Rotterdamse haven. Die zouden besmet kunnen zijn met de vrijgekomen chemische stoffen of vervuilde neerslag. daarom is er een plan van aanpak opgesteld om de containers te controleren.

Altijd klaar voor ACTIE

Organisch chemicus Ruben Hoogland adviseert hulpdiensten en inwoners van het Rijnmondgebied over incidenten met gevaarlijke stoffen.

(Koud) methaan is zwaarder dan lucht

Afgelopen zomer werd op initiatief van de LNG Regiegroep Incidentbestrijding in samenwerking met andere partijen een LNG-testdag georganiseerd op het nieuwe trainingscentrum van Falck. Doel was om bepaalde eigenschappen van LNG in de praktijk te onderzoeken, zodat deze kennis verspreid kan worden onder hulpverleners en gebruikers.

Gestrand langs de snelweg

Responsible Care is het programma dat jaren geleden in het leven is geroepen om veiligheid, gezondheid en milieu in de chemische sector blijvend te verbeteren. Het wordt breed omarmd door het (chemische) bedrijfsleven, maar in de praktijk blijkt dat het nog niet altijd adequaat toegepast wordt.

De macht van de grote getallen

Op 17 april hield de Specialisten Vereniging Gevaarlijke Stoffen haar jaarlijkse minisymposium, deze keer bij Shell. Een enorm terrein met strenge veiligheidsvoorschriften. De SVGS-specialisten kregen een kijkje achter de schermen hoe het er bij Shell aan toegaat.

Schuimparty in de Botlek

Water in een ladingtank van een schip heeft niet altijd gevaarlijke consequenties. Dat water kan echter ook reageren met de gevaarlijke stof in de tank, zoals bij het incident dat deze keer in de rubriek In de praktijk besproken wordt. Een ‘varende opslagterminal’ van gevaarlijke stoffen met onder andere de gezondheidsschadelijke stof P-MDI aan boord komt […]

Fluitende containers in de haven

Het meeste lichtmetaalafval – bijvoorbeeld aluminium – is voor vervoer niet als gevaarlijke stof ingedeeld, maar kan in bepaalde gevallen wel explosies in containers veroorzaken. In het bijzonder als de stof in contact komt met water. Af en toe worden zulke ‘explosieve’ containers aangetroffen in de Rotterdamse Haven. Daar deed zich een aantal jaren geleden […]