Expertteam voor bestrijden van scheepsbranden

Bij brand of een calamiteit aan boord van schepen kunnen hulpdiensten voortaan een beroep doen op een expertteam van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en het Korps Marine Brandweer (KMB).

Brandbestrijding op schepen

Als er op een schip brand uitbreekt, staat de brandweer voor een buitengewoon lastige klus. Een riskante bovendien.”Het is te gevaarlijk om een dergelijke brand zonder extra training te lijf te gaan”, stelt officier van dienst Wim van der Wal.

Fires on ro-ro passenger vehicle decks

The International Union of Marine Insurance (IUMI) has recently published a position paper voicing its concerns with fires on ro-ro passenger vehicles. Marine underwriters have witnessed an increase in the frequency of fires in the car/ro-ro passenger vessel segment and IUMI have put forward recommendations to mitigate the risks.

Zeeuws-Vlaanderen aan ramp ontsnapt

Zeeland maakt zich op voor een prachtige nazomerdag. De Fowairet, een containerschip uit Koeweit, is onderweg van Londen naar Antwerpen. De dag is nauwelijks aangebroken als het 276 meter lange gevaarte zich op de Westerschelde vastvaart op een zandbank.