Nieuwe PGS6 op basis van BRZO2015

In juli van vorig jaar is het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 gepubliceerd; in maart van dit jaar de Regeling risico’s zware ongevallen. In oktober verschijnt naar verwachting ook PGS 6, de uitwerking voor de praktijk van het Brzo 2015 en de Rrzo. Dit artikel gaat in op de totstandkoming van de PGS 6:2016, op zijn structuur, en op enkele onderdelen ervan.

PGS29: Tankbrandbestrijding naar Zweeds Model

Op afzienbare termijn wordt de nieuwe PGS 29-richtlijn voor tankopslagbedrijven van kracht. Deze PGS staat voor een stelsel van eisen aan brandpreventie en brandbeheersing voor atmosferische opslagtanks met brandbare stoffen. De inhoud van de richtlijn is mede gebaseerd op de lessen van het Buncefield inferno in 2005.

PGS29: volgende fase voor opslagtanks

Deze zomer is de nieuwe PGS 29 gepubliceerd, de veiligheidsrichtlijn voor grote opslagtanks voor aardolieproducten. Hiermee is een belangrijke stap gezet, maar het proces is nog niet afgerond. De volgende stap is PGS Nieuwe Stijl.

10 jaar na Buncefield

Buncefield – recollections, lessons learned and effects on industry practice, a personal account by Dr Niall Ramsden.

BRZO 2015 hoogwaardige veiligheidssystemen versus internationale concurrentiepositie

Sinds begin juli dit jaar is het nieuwe BRZO van kracht. Het BRZO 2015 (Besluit Risico Zware Ongevallen) is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn en knoopt brandveiligheid, arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en externe veiligheid aan elkaar voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Seveso III: Veranderingen ten opzichte van Seveso II

Op 1 juni 2015 wordt de nieuwe Seveso III richtlijn van kracht. Dit brengt wijzigingen met zich mee voor bedrijven in Nederland die met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken (de zogenaamde BRZO-bedrijven) en overheden die daar toezicht op houden.

Seveso III, van BRZO 99 naar BRZO 15

De Europese Commissie heeft in 2013 de nieuwe Seveso-richtlijn gepubliceerd. Nederland implementeert deze richtlijn per 1 juni 2015 in het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). BRZO 1999 wordt dan BRZO 2015.

Industrial fire brigades: ‘the Dutch approach’

In The Netherlands things are often done differently than elsewhere. For example industrial safety. Equally to other countries it is determined by law that industrial companies handling large amounts of chemicals and dangerous substances must have their own industrial fire brigade. Most certainly however The Netherlands is the only country in the world with government policy on formally appointing companies for such an obligation.

Meer veiligheid door minder overheid

Halverwege 2015 wordt het Brzo 2015 van kracht. Dit Brzo is gebaseerd op de Europese Seveso-III richtlijn en knoopt brandveiligheid, arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en externe veiligheid aan elkaar voor bedrijven die werken met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Klaar voor de inspecteur… PIR

Als hoofd BHV, commandant bedrijfsbrandweer of manager QESH herkent u het vast: de constante onrust over het voorbereidingsniveau van uw organisatie op ongevallen en incidenten. Is de bezetting geborgd, zijn de plannen actueel, is iedereen opgeleid en getraind, zijn materieel en PBM’s gekeurd en de blussystemen gecertificeerd?