Mutual Aid & PPS – samenwerken voor veiligheid: beter met minder

In haven- en industriegebieden hangen veiligheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling nauw met elkaar samen. Een veilige ‘calamiteitenproof’ omgeving zonder verstoringen is in het belang van de bedrijven, het havenbedrijf als gebiedsbeheerder en de overheid.

Fluorhoudend blusschuim: probleem, wetgeving, compliance en te nemen stappen

Voor het bestrijden van vloeistofbranden en chemische spills maken brandweren van veiligheidsregio’s, industriële bedrijven, defensie en luchthavens gebruik van schuimvormend middel. Hieraan is vaak fluor toegevoegd, wat het middel prettige eigenschappen geeft voor een inzet. Fluor heeft echter ook negatieve eigenschappen.