Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Search
Close this search box.

Unieke blustrein voor emplacement Waalhaven Zuid

Bekijk hier de mini-documentaire over de totstandkoming van dit unieke mobiele blussysteem.

Play Video

Blustrein: de vriendelijke reus

Unieke blustrein voor emplacement Waalhaven Zuid

In november 2020 was spoorbeheerder ProRail op zoek naar een nieuw (brand)veiligheidssysteem voor emplacement Waalhaven Zuid in het Rotterdamse havengebied. Kappetijn Safety Specialists heeft in opdracht van ProRail het bestrijdingsconcept uitgewerkt in de vorm van een blustrein. Samen met partners H2K en Kenbri Fire Fighting is in sneltreinvaart een mobiele oplossing geconceptualiseerd, ontwikkeld, geconstrueerd, getest en opgeleverd. Het voorziet in een tijdelijke blusvoorziening tijdens de renovatie van het permanente blussysteem.

Omdat aanvang van de renovatie en uitbreiding van de permanente bluswatervoorzieningen nog enkele jaren zouden kunnen duren, besloot de spoorbeheerder in november 2020 terug te keren naar de tekentafel. Na afweging van diverse alternatieven werd gekozen voor een op afstand bestuurde blustrein. Er werd gekozen voor een blustrein met 150.000 liter water, 8.000 liter schuimvormend middel en een pomp met een capaciteit van 4.000 liter per minuut. Met een afstandsbediening kan naar keuze een monitor op één van beide uiteindes van de blustrein worden geselecteerd en bestuurd. Een machinist brengt de blustrein naar de incidentlocatie. De blustrein wordt beheerd en bediend door 2 brandwachten. De incidentbestrijding vindt plaats onder aansturing van een eenheid van de Gezamenlijke Brandweer. De productie op locatie werd gefaciliteerd door Shunter.

Blus- of brandweertreinen bestaan al langer elders in de wereld. In bijvoorbeeld Alpenlanden bestaan brandweertreinen die gericht zijn op ongevallen in (lange) treintunnels. De functionaliteit van die treinen is meer gericht op technische hulpverlening, deels op brandbestrijding en vooral op aan- en afvoer van mensen in luchtdichte cabines. Bij industriële calamiteiten moet echter voorzien worden in veel water, grote pompcapaciteit en grote worplengte voor water en schuim. De blustrein voor Waalhaven Zuid kan optreden in de open lucht en een snelle knock-down realiseren op grotere brand- en vloeistofincidenten met gevaarlijke stoffen. 

Het werken met de blustrein vindt plaats binnen de bestaande kennis- en vaardighedenkaders voor zowel de machinist als de brandweerlieden en bevelvoerders. Uiteraard is er een kennismakingsmodule en goede introductie van de lokale bijzonderheden. Dat kan, omdat de blustrein bestaat uit componenten die bewezen technieken weerspiegelen. De trein is modulair opgebouwd, zonder dat bijzondere spoorse vergunningen, brandweerkeuringen of aparte certificeringen vereist zijn.