Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Philip Stohr

Philip is sinds 2014 als adviseur verbonden aan Kappetijn. Naast zijn expertise op het gebied van externe veiligheid en risico-contouren is Philip onder andere betrokken geweest bij incidentevaluaties m.b.t. een asbestincident en een brand in een PGS15-loods. Daarnaast doet Philip diverse projecten voor BRZO-bedrijven op het gebied van planvorming en ontwikkeling van bedrijfsnoodorganisaties. Philip is ook een katalysator/aanjager tijdens implementatie-trajecten, zowel bij bedrijven als overheidsorganisaties.

Philip is geschoold als Bestuurskundige en Planoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In zijn beide masters vormde veiligheid de rode draad. Tijdens zijn Master Bestuurskunde volgde hij onder andere het vak ‘Besturen van Veiligheid’ gedoceerd door Ira Helsloot en in zijn Master Planologie deed hij tijdens zijn combi-afstudeerstage bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en een grote adviesorganisatie onderzoek naar het implementatieproces van de veiligheidscontouren in de Rotterdamse haven.

Philip is een zelfstandige en initiatiefrijke adviseur die in staat is problemen op zowel tactisch als strategisch niveau ‘uit elkaar te halen’ en tot creatieve, houdbare oplossingen te komen.

Creatieve oplossingen

Philip is een zelfstandige en initiatiefrijke adviseur die in staat is problemen op zowel tactisch als strategisch niveau ‘uit elkaar te halen’ en tot creatieve, houdbare oplossingen te komen. Bestuurlijke processen en de inrichting van de fysieke leefomgeving is zijn wereld, externe veiligheid en crisismanagement zijn passie. Door zijn ervaring met implementatieprocessen en zijn kennis van organisaties en instituties in het EV-veld is hij in staat deze creatieve oplossingen ook door te vertalen naar de praktijk. Philip kan zijn bijdrage leveren aan dynamische processen en gaat goed om met de druk die met deze processen gepaard kan gaan, zonder de gestelde doelen uit het oog te verliezen.