Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Logpointprijs 2017 uitgereikt aan het Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. (N.W.B.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
De landelijke Logpointprijs 2017 is op 13 januari jl. aan het N.W.B uitgereikt. Deze jaarlijkse prijs voor veiligheid wordt uitgereikt aan bedrijven die het bluswatersysteem op hun bedrijfsterrein goed onderhouden en het onderhoud goed borgen.

De prijs bestaat uit een ster op het Logpointbord aan de poort, een certificaat, een glazen sculptuur en de eer. Frederik Laumans, Algemeen Directeur van het N.W.B. was zeer verheugd de Logpointprijs in ontvangst te kunnen nemen en gaf aan voor 3 sterren te gaan.

“Veel bedrijven komen alleen in het nieuws als er iets mis is”, vertelt Rob Leenheer. “Maar het zou goed zijn als er ook aandacht komt voor bedrijven die het doen zoals het hoort. Dat was voor ons de reden om jaarlijks een Logpointprijs uit te reiken. Op die manier slaan we twee vliegen in een klap: het is een positieve stimulans voor andere bedrijven en burgers kunnen zien dat er ook veilige bedrijven zijn in Nederland. In 2017 is de Logpointprijs al weer voor de zesde keer uitgereikt.” Eerder ontvingen Maasvlakte Olie Terminal (2x), Aircraft Fuel Supply BV, Odfjell en AVR Afvalverwerking de onderscheiding.

Het Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. maakt bij het onderhoud gebruik van Logpoint voor alle bedrijf kritische infrastructuur. Dit beheersysteem is ontworpen om de voortgang van het inspecteren, testen en onderhouden inzichtelijk te maken en te borgen. Logpoint is maatwerk. Met de verkregen informatie ziet een bedrijf precies of het Inspectie-, Test- en Onderhoudsregime op schema ligt en waar er mogelijk problemen zitten. Ook kan aan overheden en certificerende instanties worden aangetoond dat het periodiek Inspectie-, Test- en Onderhoudsregime naar behoren is uitgevoerd.

N.W.B. is al ruim zestig jaar gevestigd in de Amsterdamse haven en gespecialiseerd in de op- en overslag van hoogwaardige, drinkbare en industriële alcohol: hiermee is zij bijvoorbeeld de grootste rum haven ter wereld. Sinds enige jaren wordt tevens ethanol als hernieuwbare energie bron (bio brandstof) op- en overgeslagen. De terminal is bereikbaar voor zeeschepen met een lengte tot 185 meter en 11 meter diepgang. Met truckverlading en een spooraansluiting is de infrastructuur optimaal als “gateway to Europe”.