Referenties

Ik heb jaren met Kees Kappetijn op vele terreinen mogen samenwerken. Kees en zijn team hebben voor mij onder andere organisatieanalyses gemaakt, veiligheidssystemen versterkt en complexe evaluaties tot een gedragen einde gebracht. Ik heb Kees daarbij leren kennen als een zeer hoogwaardig consultant en een inspirerende sparring partner.

Zijn conceptueel vermogen en scherpe analyses helpen een opdracht goed te kaderen en maken de echte problemen achter het gevoelde probleem zichtbaar. Zijn kennis van nationale en internationale veiligheidssystemen geven houvast bij het zoeken naar oplossingen die werken. Samen met zijn team onderscheidt hij zich met diepgaand inzicht in de werking van organisaties, met kennis van industriële veiligheid en met originele publiek-private oplossingen. Kees schrijft scherp als een scheermes, beschikt over schier onuitputtelijke energie en staat graag voor je klaar om te helpen. En je kunt er ook nog een prima bier mee drinken. Je mag altijd contact met mij opnemen voor een referentie.

Tijs van Lieshout, algemeen Directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord.


Werken in opdracht van de Gezamenlijke Brandweer in Rotterdam vraagt diepgaande expertise van het brandweervak aan zowel publieke als industriële zijde. Daarbij is een constant bewustzijn van het bijzondere karakter van deze PPS-organisatie en haar leden (ruim 60 Rotterdamse bedrijven in het haven e-n industriegebied en de gemeente Rotterdam) van groot belang. Bij Kees hoef je je om beide geen zorgen te maken. Analyses over hoe het op de werkvloer functioneert worden treffend bespreekbaar gemaakt voor management, OR en bestuur, met heldere adviezen gericht op bewustwording en daadwerkelijke verbetering. Als geen ander is Kees bekend met de veiligheidsissues van artikel 31-bedrijven. Hij kan vriendelijk, maar haarscherp vertellen wat “aangewezen worden” betekent, voor bedrijven en overheden. Een deskundig adviseur die problemen helder in kaart kan brengen en oplossingen kan aandragen. Daarnaast kun je met Kees goed sparren over diverse zaken die je als manager regulier tegenkomt.

Ben Janssen, Directeur Gezamenlijke Brandweer


Een gedreven en zeer kundig adviseur op het gehele terrein van de fysieke veiligheid. Ik heb hem van nabij meegemaakt en leren kennen als een aimabele, pittige deelnemer in bestuurlijk ingewikkelde kwesties.

Bas Eenhoorn, burgemeester


Kees Kappetijn heeft bij Q8 KPE raffinaderij een belangrijke rol gespeeld in het verbeteren van het crisismanagement plan. Door zijn inhoudelijke kennis en enthousiaste manier van presenteren weet hij management te overtuigen. Tevens is hij in staat om goed te anticiperen en in te spelen op vragen bij discussies en table top drills.

Ronald de Schrijver, Section head SSHEQ & Fire department,
Q8 Kuwait Petroleum Europoort BV


Kees is een excellerende professional die in het complexe taakveld van openbare en industriële veiligheid uitblinkt in het structureren, gedetailleerd analyseren en in hapklare stukjes presenteren van de problematiek, de achtergronden en de weloverwogen en best mogelijke oplossing van vraagstukken.

Zijn enorme drive, nimmer aflatend energieniveau en persoonlijke betrokkenheid bij mens en organisatie maken hem een van de fijnste collega’s met wie ik de afgelopen jaren mocht samenwerken. Altijd scherp in analyses, altijd oprecht in zijn mening en altijd aanwezig in discussies.

In juridische vraagstukken scherp en vasthoudend, maar in zijn toelichting begrijpelijk en tot de essentie komend. In veiligheidsvraagstukken altijd met het streven ”de wereld een beetje veiliger te maken”.

Jan Waals, directeur Falck AVD


Energiek en kundig

Kees Kappetijn heeft in de afgelopen jaren de brandweer en gemeente Zwijndrecht in verschillende projecten ondersteund. De meest recente opdrachten betreffen de begeleiding van de totstandkoming van één brandweerorganisatie Zwijndrechtse Waard voor de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht en de aanwijzing van de bedrijfsbrandweer op Kijfhoek.

Kenmerkend voor Kees zijn de enorme energie die hij etaleert, de kundigheid en snelheid van schakelen om de relevante dilemma’s en knelpunten boven tafel te krijgen.

Wat voor mij als bestuurder van belang is, is dat hij in staat is bij strategische beslissingen verschillende scenario’s voor te spiegelen en daarvan de potentiële (bestuurlijke) gevolgen te benoemen. Hierdoor kan een beter afgewogen beslissing worden genomen.

Antoin Scholten, Burgemeester


De afgelopen jaren heb ik in diverse functies en vanuit meerdere invalshoeken concrete hulp en coaching gehad van Kees.
Met zijn ongebreidelde energie, vlijmscherpe analyse en concrete oplossingen was dat altijd weer een verademing op momenten dat het sein ‘all hands on deck’ gegeven was. Samen met de zittende bemensing wist Kees steeds weer een grote toegevoegde waarde te creëren, waardoor er plots uitstekende oplossingen in zicht kwamen, die vervolgens via een duidelijk uitgestippeld pad werden gerealiseerd.

Zo stond Zeeland een aantal jaren terug voor de opgave van zowel een “upgrade” van de Spoedeisende Medische Hulpverlening (want die werkte op belangrijke punten volstrekt langs elkaar heen) als de werkprocessen van de Meldkamer Ambulancezorg (waarover net een rapport was verschenen dat het suboptimaal functioneren ervan meerdere doden per jaar tot gevolg had).

Na het succesvol afronden van beide werd Kees gevraagd door de Zeeuwse overheden om te helpen de zorginstellingen zich aanmerkelijk te laten versterken in de voorbereiding op Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in het algemeen en grote crisisscenario’s als een grieppandemie in het bijzonder. (Zeeland was volgens het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg namelijk: ‘in ernstige mate onvoldoende voorbereid op b.v. een grieppandemie). Kees was in die processen zowel programmamanager als (uitvoerend) projectleider binnen afwisselend de RAVZ en de GHOR Zeeland. Voortgang in dit veld met complexe (bestuurlijke) thematieken en vaak conflicterende belangen is zeker ook geboekt door de kwaliteit van zijn stukken, timing van de besluitvorming en sterk leiderschap in de uitvoering. Een van de resultaten in het pandemieproces was in ieder geval het herwonnen vertrouwen dat Zeeland na het versterkingsproces kreeg van de Geneeskundige Inspectie.

Met deze ervaringen beveel ik Kees Kappetijn uiteraard van harte aan!

H.H.(Ricks) Meppelder, arts MG, MBA/MBI, MCDM
Directeur Zorg Connexxion Ambulancezorg

Voormalig directeur/bestuurder RAV Zeeland en Regionaal Geneeskundig Functionaris / directeur GHOR Zeeland


Ik heb in diverse projecten samengewerkt met Kees Kappetijn. Wat mij daarbij is opgevallen, is dat hij steeds het speelveld helder weet te schetsen en de te beschermen veiligheidswaarden duidelijk weet te maken. Bij tegengestelde belangen helpt hij bij het vinden van de juiste weg.

Daarnaast heeft hij een ‘goede pen’ en kan hij ingewikkelde kwesties gestructureerd en duidelijk opschrijven.

Hans Zuidijk, Directeur Concernstaf / Plv. commandant Brandweer Hollands Midden


Kees ken ik al vele jaren, eerst vanuit zijn functie als juridisch beleidsmedewerker bij brandweer Rotterdam eind jaren negentig en in latere jaren via bureau AVD. In verschillende functies heb ik met Kees te maken gehad. En of het nou gaat om juridisch of organisatieadvies, inzet als procesbegeleider of projectleider… de werkwijze is altijd hetzelfde: Kees gaat met veel energie en in een hoog tempo aan de slag en is zeer resultaatgericht.

Mijn ervaring is dat hij zich goed kan inleven in wensen en problemen bij de opdrachtgever, hij anticipeert daarop en analyseert scherp. Bij Kees krijg je daardoor nooit een algemeen advies, maar is het advies altijd bruikbaar en maatwerk. De keren dat hij in mijn organisaties aan de slag is geweest, heeft dit geleid tot het gewenste resultaat, zowel in bruikbaarheid en kwaliteit als tijdigheid.

Gerrit Spruit, Commandant brandweer Flevoland


Kees Kappetijn heeft de afgelopen 10 jaar AVEBE ondersteund op een aantal belangrijke dossiers. BRZO aanwijstrajecten voor een tweetal Nederlandse locaties, Evaluatie van de operationele sterkte van de bedrijfsbrandweer en analyse, ontwerp en implementatie voor een nieuwe industriële noodorganisatie.

Zijn gedrevenheid, professionaliteit en kennis van het speelveld houden alle betrokkenen scherp en zorgen voor een optimaal eindresultaat.
Harmannus Groenier, manager QESH Avebe

Afgelopen jaren hebben Kees en ik samengewerkt in het publieke domein op de onderwerpen BRZO/bedrijfsbrandweer en regionaliseringsvraagstukken. Met Kees weet je als opdrachtgever zeker dat je helder de risico’s van trajecten en besluiten uiteengezet krijgt en je een integer proces krijgt. Kees schuwt de duidelijke dialoog niet, met daarbij een zorgzaam oog voor zijn opdrachtgever en de maatschappelijke context. Niet voor niets vragen opdrachtgevers hem graag terug.

Edith van der Reijden, directeur, Lid directieraad Waterschap Hollandse Delta