Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Publicaties: Overig

Kappetijn beschouwt het schrijven en publiceren van vakinhoudelijke artikelen in tijdschriften, magazines en internet-platforms als een belangrijk ankerpunt om kennis en informatie binnen de veiligheidswereld te delen.

Scheepsbrandbestrijding, plicht of kans voor bedrijven?

Voor bedrijven is het essentieel dat zij zich voorbereiden op incidenten die de externe veiligheid bedreigen en de continuïteit van hun bedrijfsvoering kunnen verstoren. (Chemie) bedrijven in de Brzo-, ARIE en VGI-risicocategorieën, kunnen door de veiligheidsregio’s worden verplicht een bedrijfsbrandweerorganisatie te organiseren om maatgevende risico’s af te dekken.

  Download publicatie