Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Publicaties: Hittestraling & beroepsziekten

Kappetijn beschouwt het schrijven en publiceren van vakinhoudelijke artikelen in tijdschriften, magazines en internet-platforms als een belangrijk ankerpunt om kennis en informatie binnen de veiligheidswereld te delen.

LMRA voor industriële hulpverleners

Hulpverleners kunnen optreden onder gevaarlijke omstandigheden dankzij steeds geavanceerdere PBM. Maar zij moeten wel altijd de aanwezige risico’s identificeren en die afzetten tegen een veilige taak-uitvoering. Een goede operationele tool voor zo’n risico-evaluatie op de ‘werkvloer’ van een calamiteit is de Laatste Minuut Risico Analyse.

  Download publicatie

Hittestraling bij hulpverleners

Iedere werknemer heeft recht op een veilige werkplek. Bij bepaalde groepen hulpverleners zoals brandweermensen is hittestraling een onontkoombaar element in de omgeving waarin zij moeten opereren. Gepaste bescherming en een weloverwogen beleid om de risico’s voor deze groepen te beheersen zijn van groot belang.

  Download publicatie

Aansprakelijkheid bij beroepsziekte

In Nederland worden naar schatting jaarlijks 20.000 mensen getroffen door een beroepsziekte. Mensen voor wie het leven vaak langzaam, maar ingrijpend en blijvend verandert. Als een mens in zijn hoedanigheid van werknemer een beroepsziekte oploopt, wie is er dan verantwoordelijk voor de schade?

  Download publicatie

Beroepsziekten bij brandweer als gevolg van rook

Rook is schadelijk. Dat weet iedereen. Steeds meer buitenlandse onderzoeken tonen het gevaar aan. Niet alleen inademen, ook wanneer je huid in contact komt met rook is dat gevaarlijk en wordt de kans op kanker vergroot. Preventieve maatregelen en meer aandacht voor hygiëne is van belang. Een cultuuromslag is nodig.

  Download publicatie

Uitrukkleding is veelal ongeschikt

De brandweer onderzoekt de gevolgen van hittestress bij brandweerlieden. Voorgeschreven hittebestendige uitrukkleding blijkt vaak bij te dragen aan het euvel. Internationaal brandweerexpert Alec Feldman bepleit een omslag in het denken over gevaarsbeheersing voor brandweerpersoneel.

  Download publicatie