Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Publicaties: Industriële brandbestrijding

Kappetijn beschouwt het schrijven en publiceren van vakinhoudelijke artikelen in tijdschriften, magazines en internet-platforms als een belangrijk ankerpunt om kennis en informatie binnen de veiligheidswereld te delen.

Chemisch Adviseurs in transitie van DCMR naar VRR

De Adviseurs Gevaarlijke Stoffen-taak in Rotterdam-Rijnmond zit sinds kort in een nieuw jasje. Na veertig jaar uitvoering door DCMR Milieudienst-Rijnmond, zijn de chemisch adviseurs sinds begin dit jaar brandweerfunctionarissen en verhuisden ze organiek naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De nauwe samenwerking met de DCMR blijft gehandhaafd.

  Download publicatie

Fatale explosie bij BASF: Murphy’s law

Op 17 oktober 2016 voltrok zich bij chemiefabriek BASF in het Duitse Ludwigshaven tijdens onderhoudswerkzaamheden een hevige explosie in een pijpleiding, gevolgd door een korte maar hevige brand. Vier leden van de bedrijfsbrandweer en een bemanningslid van een afgemeerd schip komen om.

  Download publicatie

IBP en AMAS onderdeel van IBGS brandweer Nederland?

Binnen het landelijke programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland krijgen verschillende specialistische brandweertaken de komende jaren een landelijke opzet. Het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) is vorige jaar geïmplementeerd. In 2019 krijgt ook de kerntaak Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS) er een landelijke specialistische component bij.

  Download publicatie

Mobiele blusturbine: klein formaat, groot effect

Hebben blusturbines de toekomst in de brandweersector? Wel als het aan de bouwers en ontwikkelaars van deze krachtige blusapparaten ligt. Blussystemen met straalturbine zijn bij industriële brandweren in het buitenland (onder andere BASF) al langer in gebruik, maar de Nederlandse brandweer moet nog overtuigd worden.

  Download publicatie

Buncefield: lessons learned

Vaak is de gedachte dat grote tankbranden vooral voorkomen in delen van de wereld waar veiligheidseisen niet zo scherp zijn als in de westerse wereld. In 2005 liet het inferno in het Engelse Buncefield echter zien dat het ook bij ons ‘goed mis’ kan gaan.

  Download publicatie

Explosie en brand bij Avebe TAK

Een explosie, een vuurbal, een weggeslagen stuk bedrijfsgebouw en temperaturen oplopend tot 600 graden Celsius. Brandweerkorpsen uit de weide omgeving van het Groningse Ter Apelkanaal worden op dinsdag 7 februari bij de bestrijding van een grote brand bij aardappelzetmeelconcern Avebe ingezet.

  Download publicatie