Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Beschermd: Publicaties: Crisismanagement / Bedrijfscontinuïteit / Level 4 / Schuilen / Evacueren

Kappetijn beschouwt het schrijven en publiceren van vakinhoudelijke artikelen in tijdschriften, magazines en internet-platforms als een belangrijk ankerpunt om kennis en informatie binnen de veiligheidswereld te delen.